Всичко за „JOYSTICK“ на едно място – 10години

 

„JOYSTICK“ празнува 10-годишен юбилей!

Тук е времето и мястото да изкажем най-сърдечни благодарности! За нас е удоволствие, от името на целия ни екип и колеги да благодарим за доверието и вярата на всички наши клиенти, без които „JOYSTICK“ нямаше да бъде това, което е!  Ние знаем, че признанието да стигнем до тук и да се превърнем в най-успешния медицински софтуер в България е плод на труда и постоянството, на отдадеността и професионализма на всички служители в Smart Software Systems. Имаме удоволствието да работим с най-добрите клиники, болници и медицински центрове в България и зад гърба ни стои семейство от клиенти и приятели, което се е превърнало в еталон за успешно развитие и хиляди доволни пациенти!

Интегрираната система за управление на лечебни заведения „JOYSTICK“ поддържа всички необходими модули за пълноценната работа на лечебното заведение:

1. Извънболнична помощ

2. Болнична помощ

3. Лаборатория – клинична, микробиология, патохистология, генетика и др.

4. Образна диагностика (PACS)

5. Логистика – болнична аптека и вещеви склад

6. Онкология – „Онко-Смарт“ система за разтваряне на скъпоструващи лекарства и цитостатици

7. Ин-витро – единстеният български софтуер

8. СУПТО – Софтуер за управление на продажбите в търговски обект

9. Електронен болничен

10. НЗОК – поддържа всички отчетни форми

11. Мениджмънт – цялостна репортинг система, иновативен механизъм за вътрешно разпределение на косвените разходи.
СТАТИСТИКА (РЕПОРТИНГ)

12. СЪПОРТ (Поддръжка – Helpdesk)

 

Как да внедрите JOYSTICK – HEALTCARE MANAGEMENT SYSTEM във Вашия медицински център?

КАК да внедрите JOYSTICK – HEALTCARE MANAGEMENT SYSTEM във Вашата болница? – Вижте отговорите по-долу.

 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ – изключително удобство и лекота на работа. Изчистен и лесен интерфейс, който помага и организира пациентопотока без да натоварва потребителите. Екраните се актуализират автоматично. С вградена функционалност за регистратура и каса, с един бутон издаване на фактура. Включва в себе си СУПТО.

Подходящ за:

Медицински център

КДБ – консултативно диагностичен блок към болница

ДКЦ – диагностично консултативен център

Специализирана извънболнична помощ
Нетрадиционна медицина

БОЛНИЧНА ПОМОЩ – високо продуктивна информационна система за Вашата Болница, с всички интегрирани необходими модули и функционалности. Обхваща цялата отчетна дейност към НЗОК (ежедневни xml отчети за извършената дейност по КП и АПр процедури, електронни фактури и известия).

Информационните потоци са 100 % автоматизирани:

– Планиране -> Приемане

– Превеждане

– Опериране

– Изписване

– Електронен лекарствен лист (табела)

– Комплектуване на цялата документация, ИЗ, предоперативна епикриза, оперативен протокол, епикриза, издаване на болничен лист и др.

– Кодиране и xml отчитане, висока степен на Логически и формален контрол за недопускане на човешка грешка.

– Опционална възможност за Пациентска гривна -> чекиране на всяка апликация, манипулация.

ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПО ЗВЕНА И ОТДЕЛЕНИЯ В ТОВА ЧИСЛО И КОСВЕНИ РАЗХОДИ

Вижте как се разпределят общоболничните разходи за енергия, кислород, ОАИЛ и др.

Подходящ за:

МБАЛ – Многопрофилна болница
Специализирана болница

КОЦ – Комплексен онкологичен център

УМБАЛ – Университетска многопрофилна болница

ЛАБОРАТОРИЯ – още на етап проектиране е предвидено да дава възможност, да работи добре както като самостоятелна медикодиагностична лаборатория, така и като интегритет към медицинския софтуер. Поддържа всички интерфейси и връзки с лабораторните апарати, независимо от производителя. Добавени са много екстри и функционалности за прецизно и ефективно валидиране на резултатите. Проследяване на биологичния материал, засичане на време за изготвяне на резултата. Много степени и прецизност при определянето на референтната област на тестовете, възрастова група, пол, здравен статус на пациента.

Много добър интегритет към други отчитащи системи и филиали. Самостоятелна автоматизирана билинг система, отчет на МДД към НЗОК, в това число xml към ПИС, спецификации, известия и електронна фактура.

Он-лайн – проверка на резултати, нотифицираща система за удобство за насочващите лекари и филиали.

 

МИКРОБИОЛОГИЯ – всичко написано по-горе е валидно и за този модул. Унифицирана номенклатура за изследваните биологични материали и микроорганизми. Шаблонна система за антибиограми. Възможност и за въвеждане на резултатите и през web интерфейс. Удобство при аутосорсната микробиология.

 

ПАТОХИСТОЛОГИЯ – всичко написано по-горе е валидно и за този модул.

ХИСТОЛОГИЧНО, ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ – микроскопско и хистологично въвеждане на резултата, хистологична диагноза и др. Всички материали се етикетират и баркодират. Заявката за искане е електронна с възможност за разпечатване, съдържа всички необходими реквизити за материала, локализация и клинични данни за пациента. ГЕФРИР – възможност за въвеждане на експресно хистологично изследване. Обикновено се прилага при оперативно отстраняване на туморна формация, за да се определи последващия ход на самата операция.

ЦИТОНАМАЗКА (ОНКОЦИТОНАМАЗКА) – дава възможност за въвеждане на резултата в цели три формата: текстов отговор, КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ПАПАНИКОЛАУ (РАР), КЛАСИФИКАЦИЯ ПО БЕТЕСДА (BETHESDA).

ГЕНЕТИКА, ИМУНОЛОГИЯ – при интерес от Ваша страна, може да ни потърсите тук: //smart-ss.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8

 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА (PACS) – JOYSTICK е единственият медицински софтуер, който идва със собствена PACS система. Това дава невероятни предимства да се оформи едно цяло завършено медицинско досие с цялата медицинска информация включително и всички образи. Разбирайки нуждата, нашите софтуерни инженери дадоха възможност освен стандартните dicom формати да се обработват и съхраняват видео-формати и образи от най-различни машини и апарати.

DICOM Viewer – получи много висока оценка от специалистите по образна диагностика, тяхно е уверението, че продукта с нищо не отстъпва на комерсиалните специализирани PACS и Viewer-и.Work list – спестява много време и ресурси при планирането, а данните на пациентите се прехвърлят автоматично.

DICOM Structured Report – всички извършени измервания могат да се прехвърлят в обработваем машинен формат към информационната система. Голямо удобство при Фетална морфология и биометрични измервания на плода, където данните директно от ехографа се прехвърлят в протокола.

ЛОГИСТИКА – БОЛНИЧНА АПТЕКА И ВЕЩЕВИ СКЛАД – прецизно управление на всички лекарства, медицински консуматив и изделия, вещеви склад. Поддържа множество междинни складове.

Лекарствен лист – модула позволява работа с няколко вида за ИЗ, амбулаторен пациент, пункции, стерилен консуматив. Всеки лекарствен лист се назначава от лекар и се потвърждава и отпуска от фармацевт в аптеката. Заявки от звената/отделенията могат да се обобщават в общи поръчки.

Автоматизирани заявки към доставчици – на база на разхода, общата наличност по складове и процент резерв се генерират заявки за доставки към различни доставчици, контрол на входа и изхода.

Верификация на лекарства – вградена в системата функционалност, сертифицирана от Българската система за верификация на лекарствата. Поддържа се информация за приетите, изписани и верифицираните опаковки.

ПЛС – автоматична актуализация на информацията за цените на реимбурсираните лекарствата от ПЛС, на вложените медицински изделия и на лекарствата от Приложение № 2 от ПЛС използвани в ин-витро процедури.

Импорт и ескпорт от и към счетоводство. Възможност за заключване на приходни и разходни документи.

Модулът поддържа голям набор от справки за приход, разход и наличност, междускладови прехвърляния, оборотна ведомост, специален регистър (опиати), справка цитостатици и др.

ОНКОЛОГИЯ (ХИМИОТЕРАПИЯ) – отчетна дейност по КП и АПр, ежедневни xml отчети, спецификация за лекарства и импланти, електронни известия и фактури съгласно изискванията на НЗОК, протокол от клинична онкологична комисия по химиотерапия. В системата са заложени множество логически контроли за предпазване от грешки при въвеждане на информацията по прилагането на реимбурсираните лекарства и вложени медицински изделия. Планиране на онко комисии, легла и столове в онко дневен стационар.

 

РАЗТВАРЯНЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ И СКЪПОСТРУВАЩИ ЛЕКАРСТВА „ОНКО-СМАРТ“ – уникална система за разтваряне на цитостатици и скъпоструващи лекарства. Пълна автоматика на процеса по назначаването на терапевтичната схема от лекуващия лекар, валидация от Маг. фармацевт. Разтваряне в контролирана среда с автоматизиран тегловен контрол. Лесните стъпки спестяват време на персонала, пазят здравето на пациента и предпазва от неволни грешки.

Терапевтичен фиш – генерира се автоматично на база на назначена и валидирана терапевтична схема.

Журнал за разтваряне – генерира се автоматично на база готовите разтвори.

Журнал за остатъците – генерира се автоматично на база въведените в системата остатъци.

Онкологично досие – поддържа информация относно окончателната клинична диагноза, хистологична диагноза, стадий, TNM, ECOG, схема на лечение, минали и придружаващи заболявания, настъпили усложнения, анамнеза, обективно състояние, терапия, заключение. Добавена е възможност данните да се копират от протокол от клинична онкологична комисия.

 

ИН-ВИТРО – Уникална система единствена в България. Работи с 95 % от клиниките в това число големи и малки. Обхватът включва амбулаторната част на една процедура и ин-витро лабораторията – от подготовката и стимулацията на жената, проследяване на хормоните, планиране на пункция, през изваждане на яйцеклетката и проследяване на развитието на ембрионите в инкубатора със снимков и видео материал, до трансферирането на ембриона обратно в жената и след това постигнатият резултат – наличие на бременност или не.

Гинекология – арт досиета по ин-витро процедури, инсеминации, замразени трансфери, със собствен и донорски материал. Всяко досие пази данни от проведени изследвания и прегледи, подготовка, стимулация, фоликулна пункция, андрологична част, развитие на ембриони, ембриотрансфер, сметкоплан, документи и кодиране и резултат. Поддържат се листа на реципиентките и на донорите.

Ембриология – обхваща всички процеси в ембриологията и ембрионалната криобанка.

Андрология – обхваща всички процеси в андрологията и спермалната криобанка, донорска и партньорска.

ЦАР отчети – отчитане на дейността по асистирана репродукция финансирана от фонд, включва цялостно документиране и издаване на финансови документи.

ИАТ отчети – поддържат се електронни регистри на всички добити и разпределени клетки. Отчитането към Изпълнителната агенция по трансплантация става с автоматично генерирани справки.

СУПТО – JOYSTICK – healtcare managament system Billing е регистриран софтуер за отчитане и извършване на търговската дейност във връзка с изискванията, поставени от НАП, относно Наредба № Н-18 от 13 Декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби.

СУПТО – JOYSTICK – има пълната функционалност да се погрижи Вашия бизнес да бъде защитен и законово издържан пред проверяващите от НАП. Бъдете спокойни, всички фискални апарати ще се контролират и управляват он-лайн с надежден комуникационен протокол.

Използвайки СУПТО – JOYSTICK избягвате двете основни забрани, които СУПТО налага:

Обхваща целия ви бизнес и няма нужда да използвате „дублираща функционалност“ в друг софтуер. Всички необходими финансови операции и документи се поддържат от системата. Управлява всички фискални принтери в реално време, като предотвратява въвеждането ръчно на продажбите в касови апарати.

СУПТО – JOYSTICK отговаря на всички законови изисквания и в същото време е удобен за работа. Генерирането на продажба, разплащане, фактуриране е бързо и лесно, което облекчава работата на регистратура и каса. Системата поддържа Одиторски профил за проследяване на продажбите, промени в номенклатурите за цени, потребители, права, логове на потребители.

ЕЛЕКТРОННИ БОЛНИЧНИ ЛИСТИ – Модулът позволява извършване на всички действия, необходими за издаването на болничен лист. Чрез него се извършва въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/анулиране на данните и изготвяне на справки за издадени/анулирани болнични листове, както и на данните от решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове. Въведените данни се изпращат в НОИ и постъпват в Електронния регистър на болничните листове едновременно с издаването им или чрез последващо генериране, проверка и подаване.

НЗОК – поддържа всички отчетни форми: месечен електронен отчет за СИМП, месечен електронен отчет за лаборатория, ежедневен електронен отчет за дейност по КП, КПр и АПр, финансови отчети, електронни фактури към РЗОК.

Спецификации и отчети за извършена дейност от СИМП, лаборатории, дейност по КП, КПр и АПр, сведение за болни в отделението, сведение за легловия фонд в стационара, контрол на приема

Годишни статистически отчети – формуляр № 365 с приложения № 2, 3, 5, 6 към него, формуляр № 365Б с приложения № 5Б, 6Б-1, 6Б-2 към него.

 

СТАТИСТИКА (РЕПОРТИНГ) – Ценността на системата е в наличието, поддържането и съхраняването на качествена, богата и достатъчна информация. От нея се извеждат отчети за управленски, маркетингови, медицински и научни цели. Уникалния математически модел и дизайна на базата данни дава възможност на потребителя сам да си генерира справка по всевъзможни сечения и условности. Всяка една справка можете да пивотирате и моделирате по най-различни сечения и дименсии, спрямо Вашите нужди. Тази богата възможност ще Ви помогне да вземате най-правилните управленски решения.

Репортинг системата позволява запазване на конфигурирана справка за многократно използване. Генерираната информация, независимо дали е във вид на таблица или в пивотиран вид може да се експортва в екселски файл.

Joystick разполага и с богат набор от готови справки и графични статистики:

Извънболнична помощ – графична статистика на база извършени услуги, от лекар, по кабинети. Лесно и бързо могат да се филтрира период, кабинети, лекари, услуги.
Болнична помощ – графична статистика за приети, изписани, лежащи пациенти, планирани операции, платени суми и разход на материали. Множество готови справки.
Ин-витро – графична статистика по ин-витро дейността по лекари.

СЪПОРТ (Поддръжка – Helpdesk) – Високо квалифициран екип от IT специалисти, софтуерни инженери, с голям опит и разбиране от спецификата на медицинската дейност, които ще Ви осигурят спокойствие. Винаги ще реагират компетентно и своевременно.

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС