fbpx

Joystick Kids Healthcare

ИНОВАТИВНА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО НА ДЕТЕТО
JOYSTICK KIDS HEALTHCARE

ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВНО ДОСИЕ

Край на писането в амбулаторни книги и губенето на информация за децата

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ПРЕВЕНЦИЯ

Минимизира риска от заболяване чрез модула за профилактика и превенция

ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛЯ

Контролиран достъп и въвеждане на пълна информация за здравния статус на детето.

ЗАЕДНО КЪМ ПО-ДОБРО ДЕТСКО И ЮНОШЕСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Щастливи сме, че можем да дадем нашия малък принос към детското здравеопазване и да предоставим на общината и на училищата за техните медицински кабинети цялостна дигитална структура, която да има пълна прозрачност за електронните детски досиета.

Ще помогнем на всеки един кабинет с инфраструктурата и внедряването, така че децата да получат адекватна оценка на състоянието им, по-добро развитие на здравеопазването и най-вече системата  ще се използва за профилактика и превенция на всички деца.

Всяко медицинско лице ще има специален софтуер,  с достъп до цялата история на пациентското досие на детето. Решенията за здравето на детето ще се вземат бързо, лесно и адекватно.

С какво JOYSTICK ще подкрепи детско-юношеското здравеопазване?

Eлектронното здравно досие ще включва информация за детето от раждането му, през яслата до детската градина, а по-късно и до училището. В момента тази информация се събира на хартиен носител и разпръсната по училища, често се губи информация, защото се прикрепват допълнителни бележки, свързани с лечението на детето, имунизации и заболявания.

След това тези здравни досиета трябва да се предават от яслите към детските градини, от тях към основните училища, и така до края на гимназиалния курс на обучение. Този начин на съхранение е създавал различни проблеми с опазването на информацията, която касае здравния статус на децата.

Медицински софтуер JOYSTICK ще даде правото на всички училищни лекари и всички медицински сестри да качат на електронен носител, в защитена среда, информацията за здравния статус на децата. Достъп ще имат джипи-тата и хората, които наблюдават здравето на децата, както и лекуващия лекар в училищата.

Електронните досиета ще съдържат и ценна информация за минали заболявания, хронични заболявания, профилактики, имунизации или алергии. Цялата биография от раждането на детето до навършването му на 18г .

Всеки родител ще получи персонална парола за достъп до Е-досието на своето дете до навършване на 18години. След навършване на пълнолетие на ученика, той ще придобие достъп и ще може сам да избира с кой да споделя информацията за своето здравно досие.

  • Електронно здравно досие на детето – От яслата, градината, основно, средно училище до университета. Софтуерът ще премахне всички важни документи, които сега се попълват на хартия и се разнасят от ръка на ръка, при което голяма част от информацията се губи безвъзвратно. Софтуерът ще събира на едно място и ще обслужва всички документи, свързани с профилактиката и превенцията, имунизации, заболявания и лечения на децата.
  • Обратна връзка от родителя към здравното лице – Родителите сами ще могат да попълват по-специфични проблеми или нужди на детето като алергии, неразположения, или изискване за по-специални нужди.
  • Профилактични прегледи и превенция – От информационното съгласие на родителя, до крайния резултат и анализа. Обхват, откриване на проблемни случаи, тяхното проследяване и последващ анализ.
  • Вътрешен комуникационен канал – Вътрешен комуникационен канал на системата, в който се синхронизира информацията, в т.ч. могат да се свързват потребителите помежду си и бързо и надеждно да обменят важната информация. Тази функционалност позволява и да се свеждат заповеди от държавни и общински здравни институции до знанието на медицинския персонал – предстоящи профилактични цикли, както и отчетност по зададените заповеди, които да бъдат съхранявани в системата.
  • Информационна сигурност на данните – Системата е сертифицирана с ISO 27001, който е с обхват – „Информационна сигурност при анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, включително медицински софтуер“
  • Контролиран достъп до Е-досието  – Оторизиран достъп до е-досието ще имат само лекарите на детето – педиатър, училищен и родителя (настойник). Всички училищни лекари и сестри ще попълват ел. информация за здравния статус на детето. Оттам и педиатърът на детето ще се информира, и могат да подканят родителите да заведат детето на преглед, ако колегите им са забелязали нещо обезпокоително.
  • Управление на медикаменти – Следене на наличности и СРОК НА ГОДНОСТ на медикаментите. (Това ще намали много разходи на училищния бюджет).
  • РЗИ достъп до Е-досието – Достъп до обобщената информация за брой преминали деца през кабинетите и профилактичните цикли може да се предоставя и на местните РЗИ за анализ. Това ще е полезно за взимане на решение при провеждане на политики относно детското и училищно здравеопазване. Достъп до обобщената информация за брой преминали деца през кабинетите и профилактичните цикли може да се предоставя и на български медицински научни институти и университети за анализ и научни цели.

Другите за нас

Те са част от амбициозната задача, която сме си поставили – да върнем лекарите обратно в училищното здравеопазване. Софтуерът ще премахне всички важни документи, които сега се попълват на хартия и се разнасят от ръка на ръка, при което голяма част от информацията се губи безвъзвратно. Софтуерът ще събира на едно място и ще обслужва всички документи, свързани с профилактиката и превенцията, имунизации, заболявания и лечения на децата“

Димитър Николов, кмет на Община Бургас

За оферта и допълнителна информация за цялостната информационна система ни потърсете на:

marketing@smart-ss.org/ 0886 65 02 55