Joystick Kids Healthcare

ИНОВАТИВНА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО НА ДЕТЕТО
JOYSTICK KIDS HEALTHCARE

ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВНО ДОСИЕ

Край на писането в амбулаторни книги и губенето на информация за децата

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ПРЕВЕНЦИЯ

Минимизира риска от заболяване чрез модула за профилактика и превенция

ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛЯ

Контролиран достъп и въвеждане на пълна информация за здравния статус на детето.

КЛИЕНТИ:

ОБЩИНА БУРГАС

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ЗАЕДНО КЪМ ПО-ДОБРО ДЕТСКО И ЮНОШЕСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Щастливи сме, че можем да дадем нашия малък принос към детското здравеопазване и да предоставим на общината и на училищата за техните медицински кабинети цялостна дигитална структура, която да има пълна прозрачност за електронните детски досиета.

Ще помогнем на всеки един кабинет с инфраструктурата и внедряването, така че децата да получат адекватна оценка на състоянието им, по-добро развитие на здравеопазването и най-вече системата  ще се използва за профилактика и превенция на всички деца.

Всяко медицинско лице ще има специален софтуер,  с достъп до цялата история на пациентското досие на детето. Решенията за здравето на детето ще се вземат бързо, лесно и адекватно.

С какво JOYSTICK ще подкрепи детско-юношеското здравеопазване?

Eлектронното здравно досие ще включва информация за детето от раждането му, през яслата до детската градина, а по-късно и до училището. В момента тази информация се събира на хартиен носител и разпръсната по училища, често се губи информация, защото се прикрепват допълнителни бележки, свързани с лечението на детето, имунизации и заболявания.

След това тези здравни досиета трябва да се предават от яслите към детските градини, от тях към основните училища, и така до края на гимназиалния курс на обучение. Този начин на съхранение е създавал различни проблеми с опазването на информацията, която касае здравния статус на децата.

Медицински софтуер JOYSTICK ще даде правото на всички училищни лекари и всички медицински сестри да качат на електронен носител, в защитена среда, информацията за здравния статус на децата. Достъп ще имат джипи-тата и хората, които наблюдават здравето на децата, както и лекуващия лекар в училищата.

Електронните досиета ще съдържат и ценна информация за минали заболявания, хронични заболявания, профилактики, имунизации или алергии. Цялата биография от раждането на детето до навършването му на 18г .

Всеки родител ще получи персонална парола за достъп до Е-досието на своето дете до навършване на 18години. След навършване на пълнолетие на ученика, той ще придобие достъп и ще може сам да избира с кой да споделя информацията за своето здравно досие.

 • Електронно здравно досие на детето – От яслата, градината, основно, средно училище до университета. Софтуерът ще премахне всички важни документи, които сега се попълват на хартия и се разнасят от ръка на ръка, при което голяма част от информацията се губи безвъзвратно. Софтуерът ще събира на едно място и ще обслужва всички документи, свързани с профилактиката и превенцията, имунизации, заболявания и лечения на децата.
 • Обратна връзка от родителя към здравното лице – Родителите сами ще могат да попълват по-специфични проблеми или нужди на детето като алергии, неразположения, или изискване за по-специални нужди.
 • Профилактични прегледи и превенция – От информационното съгласие на родителя, до крайния резултат и анализа. Обхват, откриване на проблемни случаи, тяхното проследяване и последващ анализ.
 • Вътрешен комуникационен канал – Вътрешен комуникационен канал на системата, в който се синхронизира информацията, в т.ч. могат да се свързват потребителите помежду си и бързо и надеждно да обменят важната информация. Тази функционалност позволява и да се свеждат заповеди от държавни и общински здравни институции до знанието на медицинския персонал – предстоящи профилактични цикли, както и отчетност по зададените заповеди, които да бъдат съхранявани в системата.
 • Информационна сигурност на данните – Системата е сертифицирана с ISO 27001, който е с обхват – „Информационна сигурност при анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, включително медицински софтуер“
 • Контролиран достъп до Е-досието  – Оторизиран достъп до е-досието ще имат само лекарите на детето – педиатър, училищен и родителя (настойник). Всички училищни лекари и сестри ще попълват ел. информация за здравния статус на детето. Оттам и педиатърът на детето ще се информира, и могат да подканят родителите да заведат детето на преглед, ако колегите им са забелязали нещо обезпокоително.
 • Управление на медикаменти – Следене на наличности и СРОК НА ГОДНОСТ на медикаментите. (Това ще намали много разходи на училищния бюджет).
 • РЗИ достъп до Е-досието – Достъп до обобщената информация за брой преминали деца през кабинетите и профилактичните цикли може да се предоставя и на местните РЗИ за анализ. Това ще е полезно за взимане на решение при провеждане на политики относно детското и училищно здравеопазване. Достъп до обобщената информация за брой преминали деца през кабинетите и профилактичните цикли може да се предоставя и на български медицински научни институти и университети за анализ и научни цели.
 • РЗИ отчети – Всички отчети към РЗИ (т.нар Здравна просвета) ще бъдат дигитализирани и ще се подават електронно към съответния клон на РЗИ.
 • Нотификации – Всеки родител ще получава нотификация на телефона си когато детето му посети лекарския кабинет. Тази функционалност дава въможност да се прекратят порочни практики по предоставянето на фалшиви медицински бележки за отсъствията на учениците – когато дете представи медицинска бележка  софтуерът автоматично ще изпраща съобщение на родителя, който през уеб платформата ще удостовери истинността на заболяването.
  От друга страна, лекарят издал бележката, ще получи също нотификация, че негов документ е бил представен пред медицинско лице за извиняване на отсъствия. Така ще се контролират фалшивите бележки.
 • Подстоянно надграждане на системата – Работим върху нова функционалност, която планираме за в кратко бъдеще – при всеки преглед ще се попълват ръст и тегло на детето, след което софтуерът ще изчислява BMI (Body mass index), който е изключително важен показател за превенция на детските затлъстявания.

Другите за нас

Те са част от амбициозната задача, която сме си поставили – да върнем лекарите обратно в училищното здравеопазване. Софтуерът ще премахне всички важни документи, които сега се попълват на хартия и се разнасят от ръка на ръка, при което голяма част от информацията се губи безвъзвратно. Софтуерът ще събира на едно място и ще обслужва всички документи, свързани с профилактиката и превенцията, имунизации, заболявания и лечения на децата“

Димитър Николов, кмет на Община Бургас

Референция от Община Казанлък

За оферта и допълнителна информация за цялостната информационна система ни потърсете на:

marketing@smart-ss.org/0883 28 40 00, 0886 65 02 55

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]