Сертификати

СЕРТИФИКАТИ

„Смарт Софтуер Системс“ е официално сертифициран с ISO/IEC 27001:2017 и ISO 9001:2015 в съответствие с изискванията на международните стандарти.

Създателят на цялостната платформа за менажиране на болници и медицински центрове – „JOYSTICK“ фирма „Смарт Софтуер Системс“ ЕООД е официално акредитирана с два сертификата от Орган за сертификация на системи за управление.  Над 7 годишната работа в полза на болничната грижа „Смарт Софтуер Системс“ е вече международно призната.

Първият сертификат ISO/IEC 27001:2017 под номер №ISMS/17858/BG е с обхват – „Информационна сигурност при анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, включително медицински софтуер“. Началната регистрация беше на 02.03.2017г. с текущ сертификационен цикъл от 13.03.2020 до 01.03.2023 година. Сертификата ISO/IEC 27001:2017 е система за управление на информационна сигурност свързано с качествена информация – достоверна, пълна, своевременна, достъпна, поверителна. Предимствата, които придобиваме при акредитиране са: повишена конкурентоспособност, международно признание за компетентност, доказано съответствие на фирмената практика към най-добрите световни практики и гарантирано спазване на законовите изисквания към информацията.

Вторият сертификат ISO 9001:2015 под номер №QMS/17857/BG с обхват – „Анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, включително медицински софтуер“. Началната регистрация беше на 02.03.2017г. с текущ сертификационен цикъл от 13.03.2020 до 01.03.2023 година. Сертификата ISO 9001 е международно признат модел на система за управление, който поставя акцент върху ефикасността на процесите, насочеността към клиента и непрекъснато подобряване. Предимствата, които предоставя получения сертификат: повишаване на конкурентноспособността и още по-добра реализация на вътрешния и международния пазар, подобрява работата на целия персонал, постигане на по-голяма ефективност и възможност за систематичен контрол върху бизнес резултатите.

Органът за сертификация CSB Ltd. удостовери, че системата за управление на „Смарт Софтуер Системс“ е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията на международните стандарти.