Софтуер за лаборатории

SMART LAB е специализиран медицински софтуер за обслужване дейността на самостоятелни медико-диагностични лаборатории (СМДЛ). До момента работим с едни от най-големите лаборатории на територията на България, като се грижим за цялостното дигитализиране на услугите и се радваме на приходния ръст и по-прецизно и бързо обслужване на нашите клиенти, откакто работят с нас.

Интегрираната система за управление на лечебни заведения JOYSTICK“ поддържа всички необходими модули за пълноценната работа и организиране на Вашия работен процес.

Смарт Софтуер Системс е софтуерна компания, специализирана в създаването и внедряването на медицински софтуер за болници и индивидуални практики повече от 10 години. Над 4000 лекари в цялата страна използват ежедневно нашите софтуерни продукти и организират и планират своя работен прoцес.

Софтуер за лаборатории (СМДЛ)

Лабораториите играят съществена роля в превенцията, диагностиката и лечението на заболявания и в цялостното предоставяне на здравни грижи.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СМАРТ ЛАБ

Софтуерът поддържа всички необходими интерфейси и връзки с лабораторните апарати. Системата съдържа много функционалности за прецизно и ефективно валидиране на резултатите.

Унифицирана номенклатура за изследваните биологични материали и микроорганизми. Шаблонна система за антибиограми. Резултатите могат да се въвеждат както директно в лабораторния модул, така също и през web модул.

Етикиране на материали, въвеждане и валидиране на хистологичното изследване, Гефрир и др. Микроскопско и хистологично въвеждане на резултата, хистологична диагноза и др.

Резултатите могат да се въвеждат както директно в лабораторния модул, така също и през web модул.

При изграждането на модерен лабораторен софтуер сме заложили и инвестирали в последно поколение иновативни технологии за приложение на възможностите на съвременната медицинска генетика.

Имунолгията следва съшата логика като клиничната лаборатория: заявка-баркодиране-показатели-нанасяне и влаидиране на резулататите.

Софтуерът поддържа импорт от лабораторни апарати за алергии, дава възможност за интеграция на тестовете и съдържа таблица за тълкуване на резултати.

Управление и синхронизация на заявките, описване на резултата от образното разчитане и др., DICOM досие и work list.

Обезпечаване на документооборота, изискван от диагностичните звена, работещи по договори с НЗОК. Ситемата се интегрира и с НЗИС и може да работи и с електронни направления- изтегляне, подаване, че се работи, и подаване на резултат . След като се валидира резултата, лекаря изпраща към НЗИС информация за готовите лабораторни резултати – с това работтата по лектронното направление приключва (връщане на резултат към НЗИС).

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА

Основното предназначение на Лабораторния софтуер е да автоматизира всички работни процеси в лабораторията независимо дали става въпрос за Клинична, Микробиология, Цитология, Патохистология, Генетика и др. Всички данни се въвеждат в един прозорец, което дава изключително удобство за работа. Софтуера работи еднакво добре, като самостоятелна медико диагностична лаборатория, така и като интегритет към медицинския софтуер. Поддържа всички интерфейси и връзки с лабораторните апарати независимо от производителя. Добавени са много екстри и функционалности за прецизно валидиране и въвеждане на резултатите.

ВАЖНО! Системата поддържа автоматични справки за сайта на COVID- 19 и за извършените тестове и резултати по тях. Добавена е допълнителна валидация на изработените в Смарт Лаб Covid-19 изследвания по здравна каса, с качените резултати в сайта на РЗИ.

 • Поддържане на основните данни за всички преминали пациенти (регистър на пациентите);
 • Поддръжка на история на цените в ценоразписа за предлаганите лабораторни изследвания и по всички сключени договори;
 • Възможност за въвеждане на данни от направление за медико-диагностични дейности Направление 4 на НЗОК;
 • Възможности за параметризиране на референтни граници на показатели по изследвания и апарати, по възраст, пол, циклични фази;
 • Възможност за индикация на патологичното отклонение на резултата според въведените референтни граници;
 • Възможност за създаване на електронни заявки от регистратура лаборатория, консултативен кабинет, отделение, за лабораторни изследвания;
 • Възможности за въвеждане на шаблони за готови резултати (възможност за бърз запис на резултат);
 • Поддръжка на система за етикетиране на биологичен материал за изследване с бар код етикет в и извън лабораторията (кабинети, отделение), чрез отпечатване на стикер с принтер или предварително напечатан етикет;
 • Възможност за изчисляване (и отпечатване) на необходимия брой и вид материали необходими за провеждане на изследването и отпечатване на необходимия брой етикети;
 • Възможност за разпечатване на работни листове по лабораторни сектори/апарати;
 • Възможност за изграждане на автоматизирана връзка с еднопосочни и двупосочни апарати (анализатори);
 • Възможност за извършване на техническа и медицинска валидация на резултатите;
 • Възможност за преглед на лабораторно досие на пациента хронологично по показатели в това число графично за избран набор показатели;
 • Възможност за достъп до лабораторни резултати чрез WEB приложение за пациент и лекар. Възможност за интегриран достъп до всички налични лабораторни резултати (различни видове лаборатории);
 • Възможност за генериране на отчети към ДЗОФ в интеграция с всички други дейности подлежащи на отчитане с поддръжка за параметризация на специфичните формуляри на различните фондове.

ВЗАИМОДЕЙСТВАЩИ СИ МОДУЛИ

Модул „Регистратура“ /Регистриране на пациенти, следене на пациенто-потока./
Модул „Каса“ /Управление на паричния поток, регистриране на плащанията, издаване на финансови документи, касови ордери, следене на пациенти длъжници и др./
Модул „Лаборатория – основен интерфейс“ /Етикиране, приемане, въвеждане и валидиране на извършеното изследване. Проследяване на времето за изпълнение на определените тестове поотделно и на целия резултат/
Модул „Комуникация с клинични анализатори“ /Осъществява комуникация с лабораторните апарати в зависимост от техния интерфейс, модел и логика. Поддържа еднопосочна и двупосочна комуникация./
Модул „Микробиология“ /Етикиране на материали, въвеждане и валидиране на микробиологично изследване, антибиограма, микроскопско изследване и др./
Модул „Цитология“ /Резултатите могат да се въвеждат както директно в лабораторния модул, така също и през web модул./
Модул „Патохистология“ /Етикиране на материали, въвеждане и валидиране на хистологичното изследване, Гефрир и др./
Модул „Образна диагностика“  /Управление и синхронизация на заявките, описване на резултата от образното разчитане и др., DICOM досие и work list./
Модул „Статистика и Отчетна дейност“ /Цялостна репортинг система, графични и пивотирани справки и статистики за извършената дейност, отчети и към извършената дейност към РЗОК./
Модул „Справочна система“ /Цялостна репортинг система, графични и пивотирани справки и статистики за извънболничната дейност, болничната и инвитро дейността, брой пункции, трансфери, инсеминации обща успеваемост и по лекари./
Модул „Експорт към счетоводство“ /Дава възможност за експорт на готови данни, към счетоводна програма с която работи клиента, това освобождава много оперативно време на счетоводния екип./

Съпътстващи процеси, които могат да подпомогнат Вашия бизнес модел

JOYSTICK системата превъзхожда в предоставянето на най-новите, модерни цифрови технологии и разработването на дигитални решения,предназначени за специфичните нужди на здравните заведения. В тази връзка можете да се възползвате от допълнителните функционалности на софтуера, които ще помогнат за цялостната организация във Вашия медицински център.

 • Образна диагностика (PACS) – JOYSTICK /Единственият медициснки софтуер, който идва със собствена PACS система. Това дава невероятни предимства да се оформи едно цяло завършено медицинско досие с цялата информация, включително и всички образи./
 • Виртуален ПОС терминал и онлайн плащания /Виртуалният пос терминал подпомага по-бързата и лесна комуникация, като не се изисква от страна на пациента да се реди на опашки, а може да плати директно през смартфона или компютър по -бързо и сигурно./
 • Виртуална система за управление на опашки /Динамичните цифрови екрани, позиционирани стратегически, могат да помогнат за бързата и лесна комуникация в цялото здравно заведение./
 • CRM & Call center /Системата разпознава клиента по телефонен номер, email адрес, или друг идентификатор и извежда на екрана на оператора клиентското му досие. Документира и записва комуникацията, извършва мониторинг в реално време и измерва операторската производителност и ефективност на кол център отдела като цяло./
 • Логистика, Аптека, Склад / Прецизно управление на всички лекарства, медицински изделия и консумативи, вещеви склад. Поддържа множество междинни складове./

⭐ ОТЗИВИ ОТ КЛИЕНТИ ⭐


Стъпки при внедряване на JOYSTICK - healthcare managament system

1. Презентация и изготвяне на оферта

2. Сключване на договор, авансово плащане, HTML файл за клиента

3. Инсталация и обучение

4. Пускане в експлоатация

За оферта и допълнителна информация за цялостната информационна система ни потърсете на:

marketing@smart-ss.org/ 0886 65 02 55

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]