Софтуер за лекари-специалисти

Изключително лесен и удобен софтуер за работа, проектиран за лекари специалисти, които работят в кабинет, без значение дали са по НЗОК, КЕШ, ДЗОФ или комбинирано. Опростен и ефективен финансов модул за лекари, които упражняват СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ и/или ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

Интегрираната система за управление на лечебни заведения JOYSTICK“ поддържа всички необходими модули за пълноценната работа и организиране на Вашия работен процес.

Смарт Софтуер Системс е софтуерна компания, специализирана в създаването и внедряването на медицински софтуер за болници и индивидуални практики повече от 10 години. Над 4000 лекари в цялата страна използват ежедневно нашите софтуерни продукти и организират и планират своя работен процес.

Софтуер за лекари-специалисти

Да си лекар е призвание, отговорност и човечност – не случайно белязана като една от най-тежките  и стресиращи професии, но ние знаем това. Ежедневно през работния процес минават редица съставяне на планове за лечение, обслужване на пациентите, картографиране, административна работа и следене на най-новите постижения в медицинските технологии.

Разбирайки проблематиката и липсата на време в ежедневните задачи, ние от Смарт Софтуер Системс сме създали напълно автоматизиран софтуер за лекари-специалисти, който спестява време, намаля рисковете от човешки грешки и се грижи за Вашите организационни процеси, така че Вашата основна цел да остане единствено грижата за пациента.

Само с едно обаждане, можете да заявите Вашата безплатна демонстрация и нагледно да ви бъде представен как работи софтуерът. Уверяваме Ви и вярваме, че минута е много да вземете правилното решение за Вашата практика. Имайки предвид функционалността и изчерпателността на системата, със сигурност не е трудна задача за Вас да избере Joystick софтуер, който ще задоволи най-добре професионалните Ви нужди.

Електронни рецепти и Електронни направления

Бързо и лесно издаване на е- рецепти и е-направления, директно през Вашия профил в системата.

Издаване на амбулаторен лист

Обслужва всички първични документи: Амбулаторен лист, МДД, Медицинско направление, Рецепта, Болничен лист, Искане за цитологично изследване, Направление за хоспитализация, Протокол за ТЕЛК, Етапна епикриза и др.

Планиране на прегледи и манипулации

За улеснение на лекаря програмата поддържа списък на записаните, чакащите и преминалите пациенти.

Билинг и свързване на фискални устройства

Създава и отпечатва всички финансови документи, справки и отчети за РЗОК и НЗОК.

Он-лайн регистарция и запис на час

Пациентите могат да влязат през пациентския си профил и да се ргитрират, да си запишат час или да проверят своите резултати.

Viber Известия

Изпращане на известия на пациента за предстоящ час, готови резултати и др.

Предимства на системата

При работа със системата се постигат едновременно няколко важни цели: въвеждането на потока от данни се разпределя между отделните модули и техните потребители, в резултат от намаленото до минимум ръчно въвеждане на данни, максимално се улеснява ежедневната дейност на лекарите-специалисти, въведени от различните лекари в досието на пациент са достъпни за разглеждане и обработка в зависимост от правата им на достъп.

Модулът изкарва всички чакащи пациенти в прозорец, от който можете да си отворите директно цялото пациентско досие, да генерирате амбулаторен лист платен или по НЗОК и да пренасочите към кабинет или лаборатория , aвтоматизирано е съставянето/изготвяне на всички отчети и справки.

  1. Филтър – > Чакащи пациенти 
  2. Приемане и нов преглед
  3. Възможност за редакция на документа
  4. Насочване към лаборатория или кабинет /Насочване към лаборатория или кабинет/ 
  5. Насочване към лаборатория или кабинет /Затваряте медицинското досие от бутон „Изход“. Отваря се екран, в който трябва да се посочи какви услуги са извършени по време на прегледа, след което натискате бутона „Приключване на прегледа“/

Взаимодействащи си модули:

Модул „Регистратура“/ Регистриране на пациенти, заявяване на услуги, следене на пациенто-потока и др./
Модул „Каса“ /Управление на паричния поток, регистриране на плащанията, издаване на финансови документи, касови ордери, следене на пациенти длъжници и др./
Модул „Прегледи – ДКБ“ /Обслужва всички първични документи: Амбулаторен лист, Медицинско направление, Е-рецепта, Е-направление, Стандартна рецепта, Болничен лист, Искане за цитологично изследване, Направление за хоспитализация, Протокол за ТЕЛК, Етапна епикриза, Бързо известие и др./
Модул „Статистика и Отчетна дейност“ /Цялостна репортинг система, графични и пивотирани справки и статистики за извършената дейност, отчети и към извършената дейност към РЗОК/
Модул „Онлайн регистрация и запис на часове“ / Web Interface възможност за преглед на резултатите през PC или Mobile device, на ниво пациент, изпращащ лекар или контрагент/
Модул „Е – направления и Е – рецепти“ /Издаването от  лекаря става много лесно, като той може да изпише такава отдалечено, без това да налага идване на пациента на място. Модулът позволява да се прецизира цялостната терапия с лесна редакция или удължаване на периода на прием на лекарства. /
Модул „Електронно подписване“ /Е-подписа ще решите многократните подписвания на болнични и амбулаторни листи, рецепти, епикризи и др. документи, като можете директно да разпишете документите си с мишката върху екрана. Гарантира високо ниво на сигурност./
Модул „ Viber Известия“ /В новия модул „ Viber Notifications” ще можете да подобрите комуникация с Вашите клиенти и да създадете отличен информационен поток в цялата Ви база с данни. Ще имате възможност да изпращате SMS съобщения на всеки регистрирал се клиент през сайта/
Поддържане на номеклатурите на НЗОК, РЗОК, НСЦРЛП / възможност и за прехвърляне на база данни от предходни системи/
Работа с ЛКК комисии /В програмата се въвеждат прегледите, извършвани от ЛКК с възможност за издаване на протоколи и болнични листи от ЛКК; Следи за съвместимост на графиците на председателя. Създава отчет и журнал на ЛКК комисия. Работа с неограничен брой комисии./

⭐ ОТЗИВИ ОТ КЛИЕНТИ ⭐

За оферта и допълнителна информация за цялостната информационна система ни потърсете на:

marketing@smart-ss.org/ 0883 284 000

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]