Софтуер за болници

Високо продуктивна информационна система за Вашата Болница, с всички интегрирани необходими модули и функционалности. Обхваща цялата отчетна дейност към НЗОК (ежедневни xml отчети за извършената дейност по КП и АПр процедури, електронни фактури и известия). Информационните потоци са 100% автоматизирани. Иновативна методика за разпределяне на разходите.

Интегрираната система за управление на лечебни заведения JOYSTICK“ поддържа всички необходими модули за пълноценната работа и организиране на Вашия работен процес.

Смарт Софтуер Системс е софтуерна компания, специализирана в създаването и внедряването на медицински софтуер за болници и индивидуални практики повече от 10 години. Над 4000 лекари в цялата страна използват ежедневно нашите софтуерни продукти и организират и планират своя работен порцес.

Част от нашите клиенти

Софтуер за МБАЛ, УМБАЛ

БОЛНИЧНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА JOYSTICK

JOYSTICK  прилага най-новите практики за управление и контрол на лечебните заведения.

 • Оптимизира административните разходи на болницата.
 • Увеличава трудовата ефективност на персонала.
 • Свързва всички звена на болницата и ги кара да работят синхронизирано /превръща цялата болница в една работеща единица/.
 • Намалява до минимум разхищенията в болницата.
 • Осигурява на управителя всички необходими контролни инструменти в реално време, за изпълнение на стратегията за управление и развитие на болницата.

Само с едно обаждане, можете да заявите Вашата безплатна демонстрация и нагледно да ви бъде представен как работи софтуерът. Уверяваме Ви и вярваме, че минута е много да вземете правилното решение за Вашата практика. Имайки предвид функционалността и изчерпателността на системата, със сигурност не е трудна задача за Вас да избере JOYSTICK софтуер, който ще задоволи най-добре професионалните Ви нужди.

Предимства на системата

Една малка част от цялата функционалност за Клиники и отделения (манипулационни, терапевтична дейност, хирургична дейност, функционална диагностика):

 • Поддържане на цялата отчетна дейност към НЗОК, ежедневни xml файлове по КП и АПр и подаването им към PIS;
 • Извеждане на поименен списък на постъпилите в стационарно отделение пациенти, приведените от, преведените в отделение и изписаните от лечебното заведение пациенти, към определена дата;
 • Създаване на електронни заявки за лабораторни изследвания към медико-диагностичните лаборатории, звено за образна диагностика и други специализирани кабинети, с необходимата информация за пациента;
 • Създаване на електронни заявки за медикаменти и консумативи към аптечен склад и склад консумативи;
 • Създаване на електронни заявки за храна на лежащо болни пациенти (требване) и персонал;
 • Регистриране на движението на пациентите – превеждане, изписване;
 • Автоматично изготвяне и печат на документи по шаблон, като например:
  Анамнеза, План за лечение, Декурзус, Епикриза, История на заболяването, Болничен лист, Направление за хоспитализация и др.
 • Подробна информация на приходи и разходи:
  *приход по клинична пътека/пакет, платени услуги, доплащания от доброволен фонд и др.
  *разход за медикаменти, консумативи, леглодни предстой в отделението, леглодни в който пациента е преведен в друго отделение, операции, лабораторна диагностика, образна диагностика, други процедури и услуги.
 • Хирургична дейност – операционен блок (предоперативна зала, операционна зала), оперативна програма и планиране;
 • Водене на лист на чакащите и планиране на операции и процедури;
 • Електронно заявяване на искани консумативи и материали от основен склад;
 • Отчетност за използвания брой материали и консумативи;
 • Интеграция с междинен склад за персонализирано изписване на вложени импланти и консумативи;
 • Справочна информация с възможности за експорт във формати – xls, csv, txt, xml;

Взаимодействащи си модули:

Модул „Регистратура“ /Регистриране на пациенти, следене на пациенто-потока, запазване на часове и др./
Модул „Каса“ /Управление на паричния поток, регистриране на плащанията, издаване на финансови документи, касови ордери, следене на пациенти длъжници и др./
МОДУЛ „Стационар“ /Хоспитализация на пациент, диагностични, терапевтични и оперативни процедури, изписване на медикаменти и консумативи, изчисляване на себестойност на пациент/
Модул „Статистика и Отчетна дейност“ /Цялостна репортинг система, графични и пивотирани справки и статистики за извършената дейност, отчети и към извършената дейност към РЗОК/
Модул „Болнични листи“ /Издаване и разпечатване на болнични листи, отчитане в НОИ /
Модул „Справочна система“ /цялостна репортинг система, графични и пивотирани справки и статистики за извънболничната дейност, болничната и по лекари/

Съпътстващи процеси, които могат да подпомогнат Вашия бизнес модел

JOYSTICK системата превъзхожда в предоставянето на най-новите, модерни цифрови технологии и разработването на дигитални решения,предназначени за специфичните нужди на здравните заведения. В тази връзка можете да се възползвате от допълнителните функционалности на софтуера, които ще помогнат за цялостната организация във Вашия медицински център.

 • Образна диагностика (PACS) – JOYSTICK /Единственият медицински софтуер, който идва със собствена PACS система. Това дава невероятни предимства да се оформи едно цяло завършено медицинско досие с цялата информация, включително и всички образи./
 • Виртуален ПОС терминал и онлайн плащания /Виртуалният пос терминал подпомага по-бързата и лесна комуникация, като не се изисква от страна на пациента да се реди на опашки, а може да плати директно през смартфона или компютър по -бързо и сигурно./
 • Виртуална система за управление на опашки /Динамичните цифрови екрани, позиционирани стратегически, могат да помогнат за бързата и лесна комуникация в цялото здравно заведение./
 • CRM & Call center /Системата разпознава клиента по телефонен номер, email адрес, или друг идентификатор и извежда на екрана на оператора клиентското му досие. Документира и записва комуникацията, извършва мониторинг в реално време и измерва операторската производителност и ефективност на кол център отдела като цяло./
 • Логистика, Аптека, Склад / Прецизно управление на всички лекарства, медицински изделия и консумативи, вещеви склад. Поддържа множество междинни складове./
 • Модул „Хранене“ /Болнично хранене, съобразено с индивидуалната диета на пациента, Възможност за допълнителна консумация, вип меню, Рум сервиз./

Стъпки при внедряване на JOYSTICK - healthcare managament system

1. Презентация и изготвяне на оферта

2. Сключване на договор, авансово плащане, HTML файл за клиента

3. Инсталация и обучение

4. Пускане в експлоатация

За оферта и допълнителна информация за цялостната информационна система ни потърсете на: marketing@smart-ss.org/ 0883 284 000

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]