Начало

СОФТУЕР - ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

Обхват и приложение:

 • МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
 • ДКЦ
 • ДКБ
 • СИМП

Изключително удобство и лекота на работа. Изчистен и лесен интерфейс, който помага и организира пациенто-потока без да натоварва потребителите. Екраните се актуализират автоматично. С вградена функционалност за регистратура и каса, с един бутон издаване на фискален бон и фактура. Включва и СУПТО. Адаптиран за работа с всички ДЗОФ. Поддържа всички интерфейси и функционалности за работа и отчитане към НЗОК.

СОФТУЕР - БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Обхват и приложение:

 • МБАЛ – МНОГОПРОФИЛНА
 • СБМП – СПЕЦИАЛИЗИРАНА
 • УМБАЛ – УНИВЕРСИТЕТСКА
 • КОЦ – ОНКОЛОГИЯ

Високо продуктивна информационна система за Вашата Болница, с всички интегрирани необходими модули и функционалности. Обхваща цялата отчетна дейност към НЗОК (ежедневни xml отчети за извършената дейност по КП и АПр процедури, електронни фактури и известия). Информационните потоци са 100% автоматизирани. Иновативна методика за разпределяне на разходите.

СОФТУЕР - ЛАБОРАТОРИЯ

Обхват и приложение:

 • СМДЛ – КЛИНИЧНА
 • СМДЛ – МИКРОБИОЛОГИЯ
 • ПАТОХИСТОЛОГИЯ
 • ЦИТОЛОГИЯ
 • ГЕНЕТИКА, ИМУНОЛОГИЯ
 • ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Софтуера работи еднакво добре, като самостоятелна медико диагностична лаборатория, така и като интегритет към медицинския софтуер. Поддържа всички интерфейси и връзки с лабораторните апарати независимо от производителя. Добавени са много екстри и функционалности за прецизно валидиране на резултатите.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ - СИСТЕМИ

Обхват и приложение:

 • ИН-ВИТРО
 • PACS
 • ОНКО-СМАРТ РАЗТВАРЯНЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ
 • СУПТО

JOYSTICK – Като медицински софтуер в себе си обхваща изключително голям набор от тясно специализирани подсистеми, модули и функционалности, които изпълняват много важна роля в оперативния процес и подпомагат правилното прилагане на диагностично-лечебния алгоритъм. Повечето от тях са уникални и не могат да бъдат открити на друго място.

JOYSTICK - healthcare managament system, медицинският софтуер на успешните

МЕДИЦИНСКИ СОФТУЕР
ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИСТИ

Изключително лесен и удобен софтуер за работа, проектиран за лекари специалисти, които работят на кабинет, без значение дали са по НЗОК, КЕШ, ДЗОФ или комбинирано. Опростен и ефективен финансов модул за Лекари, които упражняват СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ така и за ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

Интеграция с платформите за резервация SuperDoc и EasyDoc.

 • ПЛАНИРАНЕ НА ПРЕГЛЕДИ
 • ИЗДАВАНЕ НА АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ
 • ИЗДАВАНЕ НА ФИНАНСОВ ДОКУМЕНТ
 • ДОСТЪП ПРЕЗ СМАРТФОН
 • НЕ ИЗИСКВА ИНФРАСТРУКТУРА
 • ЦЕНТРАЛИЗИРАН СЪПОРТ

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ПРЕЗ КОНТАКТНАТА НИ ФОРМА ИЛИ:

info@smart-ss.org; тел. 0883 284 000

15 ГОДИНИ ОПИТ В РАЗРАБОТВАНЕТО И ВНЕДРЯВАНЕТО НА
МЕДИЦИНСКИ СОФТУЕР

4000

Потребители

Ежедневно повече от 4000 потребителя използват функционалностите на софтуера. В това число Лекари, Акушерки, Мед. сестри, административен персонал и пациенти.

65

Модула

Всички налични модули, облечени в правилните алгоритми могат да решат всички организационни и оперативни дейности във всяко едно лечебно заведени.

15

Години опит

Писането и внедряването на медицински софтуер изисква огромни познания освен в IT технологиите, но и в нормативната уредба. Опита, който имаме ни дава предимство и увереност.

104

Успешни проекта

Зад всеки един проект седи изключително много работа, енергия и воля. Медицината преди всичко е кауза и всеотдайност, ние се чувстваме съпричастни към всеки един проект.

ВЗЕМЕТЕ КОМПЛЕКСНО IT
РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

ОПТИМИЗАЦИЯ И СИНХРОН НА ВСИЧКИ РАБОТНИ ПРОЦЕСИ

Ние ще се погрижим за детайлите…

СОФТУЕР

 • МЕДИЦИНСКИ СОФТУЕР
 • СОФТУЕРНА ЦЕНТРАЛА/CALL CENTER
 • ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ
 • СИСТЕМНО АДМИНИСТРИРАНЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

 • КОМПЮТРИ/СЪРВЪРИ
 • МРЕЖА И МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ
 • ПЕРИФЕРИЯ
 • СПЕЦИАЛИЗИРАН ХАРДУЕР

АКТУАЛНИ ТЕМИ