JOYSTICK – HEALTHCARE MANAGAMENT SYSTEM

Изборът на успешните болници и медицински центрове

10 ГОДИНИ ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
В РАЗРАБОТВАНЕТО И ВНЕДРЯВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ СОФТУЕР

Софтуер за управление на лечебни заведения

Joystick - aсистент (електронно медицинско досие)

Проучванията сочат, че лекарите средно имат по 5 въпроса за всеки пациент. На 52% от тези въпроси може да се отговори с помощта на медицинско досие.

Joystick - планиране

Добрата организация е предпоставка за нормалното протичане на работния процес.

Лечебния алгоритъм

Пациентът – причината да съществуват лечебните заведения.

iPhone

Мениджмънт - отчетност

Своевременната и точна справка е добра опорна точка за вземане на правилно управленско решение.

Мениджмънт - контрол

Софтуерът е удобно средство за налагане набор от правила, поставени от висшия мениджмънт, необходими за постигането на поставените цели.

Мениджмънт - качество

Системата осигурява на управителя всички необходими контролни инструменти в реално време за изпълнение на стратегията, за управление и развитие на болницата.

инж. Смаил Мустафа
Създател на информационна система за болничен мениджмънт “Joystick”
управител на “Smart Software Systems”

Уважаеми мениджъри и медицински специалисти,

Ние от “Smart Software Systems” създадохме и развихме
най-прецизната и широкообхватна интегрирана информационна система за болничен мениджмънт и управление на медицинските и логистичните процеси в България – “JOYSTICK”.

Освен на непрестанния труд на нашия екип,  развитието на “JOYSTICK” се дължи на непрекъснатите консултации, ексклузивното know-how и обратната връзка, получени от реалните ползватели на системата във водещите болници, където тя функционира. Успяхме там, където другите се провалиха!

Ние вярваме, че създавайки най-добрата болнична информационна система, ще помогнем на пациентите да получат едно по-добро и качествено обслужване, а на мениджмънта предоставяме инструмент, с чиято помощ да постигне поставените цели.

Клиентите ни са в основата на нашия бизнес и сме напълно ангажирани с това да им осигурим най-висококачествените системи, с несравнимо обслужване и експертна техническа помощ.

Екипът на „Smart Software Systems“ благодари на всички свои настоящи и бъдещи клиенти и партньори за доверието което ни гласуват. Щастливи сме, че са до нас по пътя на израстването, в стремежа заедно да подобрим здравните услуги в България.