Ин витро софтуер

ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ СОФТУЕР

ИН ВИТРО СОФТУЕР– единственият работещ в тази сфера софтуер в България! Едни от най-добрите клиники вече ни се довериха и работят с лекота и прецизност с нашата ин витро система.
Заедно работим към по-доброто бъдеще на репродуктивната медицина.

 • Гинекология
 • Ембриология
 • Андрология
 • ЦАР
 • ИАТ
 • IVF, ICSI, IMSI, IUI, ET, FET

Част от нашите клиенти

SMART управление във Вашия медицински център

Смарт Софтуер Системс е единствения разработчик на Ин витро софтуер, който въвежда ново технологично решение за лечебните заведения. В съответствие с националните изискванията софтуерната система поддържа всички регистри по Наредба Н28  за дейности по асистирана репродукция, както и месечни отчети към ИАТ.

През годините ин витро софтуера е внедрен успешно в МК „д-р Щерев”- София, МБАЛ „Надежда“ – София, СБАЛАГ „Селена“- Пловдив, Клиника „Малинов“ – София, Ин Витро Гинекологична клиника „Братя Тодорови“, МЦ  „Олимед“ – Варна и преди няколко месеца в МЦ „Св. Иван Рилски“ – Тутракан на двамата известни лекари в българската гинекология д-р Любомир и д-р Богомил Бойчеви.

Ин витро софтуера е част от цялостната платформа за управление и менажиране JOYSTICK – health care management system. Едно иновативно и практично решение за асистираната репродукция.

JOYSTICK е софтуер, който събира цялата дейност в единна система, като обхваща цялата работа на лечебните заведения. Не е нужно да използвате втори и трети софтуер, защото JOYSTICK събира всичко в един прозорец. Модулно ориентиран, софтуерът ни бива лесно конфигурируем за специфичните нужди на бизнеса Ви. Ако в бъдеще Ви потрябва допълнителен модул, той се появява бързо и лесно в интерфейса, защото в JOYSTICK сме помислили за всичко и сме с една крачка пред останалите.

Какво прави нашата система предпочитана пред другите софтуери?

Специфичен за информационната система, е модулът за асистирана репродукция (ин витро лечение и инсеминация). Той включва амбулаторната част на една процедура и ин витро лабораторията – от подготовката и стимулацията на жената, проследяване на хормоните, планиране на пункция, през изваждане на яйцеклетката и проследяване на развитието на ембрионите в инкубатора със снимков и видео материал, до трансферирането на ембриона обратно в жената и след това постигнатия резултат – наличие на бременност или не, данни за раждане и родени деца.

Работата в модула за асистирана репродукция е систематизиран в няколко блока:

 • Арт-картотека – арт досиета по ин витро процедури, инсеминации, замразени трансфери, със собствен и донорски материал. Всяко досие пази данни от проведени изследвания и прегледи, подготовка, стимулация, фоликулна пункция, андрологична част, развитие на ембриони, ембриотрансфер, сметкоплан, документи, кодиране и резултат. Поддържат се листа на реципиентките и на донорите.
 • Ембриология – обхваща всички процеси в ембриологията и ембрионалната криобанка.
 • Андрология – обхваща всички процеси в андрологията и спермалната криобанка, донорска и партнъорска.
 • Фонд Арт-картотека – подготовка на документи за кандидатстване по фонд, резултати от кандидатстването и от процедурата.
 • ЦАР отчети – отчитане на дейността по асистирана репродукция финансирана от фонд, включва цялостно документиране и издаване на финансови документи.
 • ИАТ отчети – поддържат се електронни регистри на всички добити и разпределени клетки. Отчитането към Изпълнителната агенция по трансплантация става с автоматично генерирани справки. Системата поддържа най-новият формат на месечен отчет за дейности по асистирана репродукция, валиден от март 2021г. 
 • Ценностна системата е в наличието, поддържането и съхраняването на качествена, богата и достатъчна информация. От системата се извеждат отчети за управленски, маркетингови, медицински и научни цели, като през нея се извършват и отчетите на лечебните заведения към всички регулаторни органи.

Предимства на системата:

 • Обхваща цялата дейност по асистирана репродикция: всички видове арт процедури, ембрология, андрология, криосъхранение.
 • Резултатите от лабораторни изследвания на хормоните автоматично се наливат в стимулационния протокол към процедурата.
 • Лекаря директно нанася резултата от прегледа: фоликулометрията , ендомотриума и овулацията в стимулационния протокол.
 • Изписването на медикаменти по стимулацията става директно в АРТ досието и в зависимост от финансирането (пациент/ЦАР) се вдига задължението към съответния източник.
 • Обхваща цялата дейност по подготовката и отчитането на процедури към ЦАР. Освен това дава възможност за отчитане към други фондове (общини, фирми).  Могат да се следят всички плащания по ЦАР или други фондове.
 • Автоматични месечни отчети към ИАТ.
 • Автоматично обновяване на системата, без да се налага Вашата намеса/ време, като изпращаме своевременни имейли за промените по версията на софтуера или директно във Вашия потребителски профил;
 • Системата поддържа автоматично настроени архиви, за последващо възстановяване при технически или софтуерен проблем;
 • Мониторинг и актуализация на сървъра 24 часа в денонощието;
 • Управление на различни ценоразписи към контрагенти;
 • Много добър и качествен съпорт.

Взаимодействащи си модули:

Модул „Регистратура“ /Регистриране на пациенти, следене на пациенто-потока./
Модул „Каса“ /Управление на паричния поток, регистриране на плащанията, издаване на финансови документи, касови ордери, следене на пациенти длъжници и др./
Модул „Прегледи – ДКБ“ /Обслужва всички първични документи. За пациенти със стартирана стимулация, лекаря има възможност да нанася директно данни от прегледа в стимулацията./
Модул „АРТ „ /За специализирани медицински центрове извършващи инвитро процедури./
Модул „Инвитро – обща част“ /картотеки, стимулационни протоколи, изследвания, пункции, трансфери, инсеминации и др./
Модул „Ембриологична част“/инкубатор, ембриоразвитие, замразяване, транспорт внос и износ на клетки от криобанката/
Модул „Андрологична част“ /спермограми, замразяване на сперматозоиди, донорски лист и др./
Модул „Крио-лаборатория“ /Ембрионална, партньорска и донорска спермална криобанка, следене на договорите за наематели и др./
Модул „Отчетност към ИАТ“ /Генериране на автоматични отчети към агенцията за трансплантации, донори, реципиенти, O, S, E клетки, съгласно техните одобрени отчетни форми и алгоритми/
Модул „ЦАР“ /Кандидатстване, отчитане на извършените процедури към фонда за асистирана репродукция. Протокол за извършена дейност, Проформа ф-ра за аванс, окончателна ф-ра, дебитно известие и др. съпътстващи документи/
Модул „Оперативно планиране“ /Планиране на оперативни интервенции, пункции и трансфери/
Специализирана ЛИС микробиология, имунология, цитология и интеграция със съществуващата ЛИС.
Модул „Логистика“ /Аптека и склад. Следи всички доставки и изписване на медикаменти и консумативи. Дава възможност за изписване на медикаменти директно в арт процедурата, като в зависимост от нейното финансиране (пациент/ЦАР) вдига задължение./
Модул „Справочна система“ /Цялостна репортинг система, графични и пивотирани справки и статистики за инвитро дейността, брой пункции, трансфери, инсеминации обща успеваемост и по лекари. Справките предоставят цялата нужна информация за попълване на годишните отчети по ЦАР и EUROCET отчетите/
Модул „Болнични листи“ /Издаване и разпечатване на болнични листи./
Модул „Лаборатория“ /За медицински центрове, които извършват лабораторни изследвания. Данните от хормоналните изследвания се прехвърлят автоматино в стимулационните протоколи на пациентките./

Съпътстващи процеси, които могат да подпомогнат Вашия бизнес модел

JOYSTICK системата превъзхожда в предоставянето на най-новите, модерни цифрови технологии и разработването на дигитални решения,предназначени за специфичните нужди на здравните заведения. В тази връзка можете да се възползвате от допълнителните функционалности на софтуера, които ще помогнат за цялостната организация във Вашия медицински център.

 • Образна диагностика (PACS) – JOYSTICK /Единственият медициснки софтуер, който идва със собствена PACS система. Това дава невероятни предимства да се оформи едно цяло завършено медицинско досие с цялата информация, включително и всички образи./
 • Виртуален ПОС терминал и онлайн плащания /Виртуалният пос терминал подпомага по-бързата и лесна комуникация, като не се изисква от страна на пациента да се реди на опашки, а може да плати директно през смартфона или компютър по -бързо и сигурно./
 • Виртуална система за управление на опашки /Динамичните цифрови екрани, позиционирани стратегически, могат да помогнат за бързата и лесна комуникация в цялото здравно заведение./
 • CRM & Call center /Системата разпознава клиента по телефонен номер, email адрес, или друг идентификатор и извежда на екрана на оператора клиентското му досие. Документира и записва комуникацията, извършва мониторинг в реално време и измерва операторската производителност и ефективност на кол център отдела като цяло./

Стъпки при внедряване на JOYSTICK - healthcare managament system

1. Презентация и изготвяне на оферта

2. Сключване на договор, авансово плащане, HTML файл за клиента

3. Инсталация и обучение

4. Пускане в експлоатация

За оферта и допълнителна информация за цялостната информационна система ни потърсете на:

marketing@smart-ss.org/ 0886 65 02 55

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]