Внедряването на нов клиент е предизвикателство, нов прилив на ентусиазъм и стимул за постоянство и усъвършенстване.

Внедряването на медицински софтуер е едно от най-важните и съдбоносни решения в живота на един медицински център, болница или лаборатория. То може да бъде трудна задача, а планирането на процеса е от изключително значение за минимизиране на грешките и скалиране на оборотите, резултатите и успешния път на здравното заведение.

Правилното планиране на изпълнението –  оперативната съвместимост, поверителността, наличността и целостта на данните за здравната информация на пациентите, както и гарантирането на навременно, точно и съвместимо с регулаторите внедряване е критична задача и предизвикателство, пред което се изправяме всеки път, когато внедряване нов клиент.

Подхождаме с изключителна прецизност, деликатност и последователност в действията си, за да гарантираме правилно изпълнение на работния процес.

Ето и как протича внедряването при някои от нашите клиенти.

  1. Организиране на работна среща и поставяне на алгоритми за работа
  2. Изпращане на екип на място за инсталация и конфигурация по работните места
  3. Обучение и Презентация на персонала и здравните работници

Внедряването на НОВ софтуер е предизвикателство и за самите служители, които са изградили вече навици за работа със стара система или пък никога не са се сблъсквали с такава. Ние разбираме това и знаем, че основата на човешкото поведение е изградено от навици, които често определят решенията, които вземаме. За това в изпълнението на тази стъпка сме изключително отзивчиви, търпеливи и се грижим информацията, която представяме да е лесно смилаема, поднесена на човешки език и подкрепена с правилната визуализация.

Освен презентацията, която правим за запознаване и работа със системата, сме направили и редица обучителни видеа, които всеки служител може да достъпи директно с един клик от екрана на софтуера. Повече по темата прочетете тук: https://bit.ly/3LGLWXq

Днес ще ви покажем как протече обучението на персонала в последните два обекта, които са вече част от голямото семейство на JOYSTICK.

Снимки от внедряването на медицински софтуер в МЦ Марковс:

Снимки от внедряването на медицински софтуер в Лаборатория Мед-Диа:

 

 

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.