Управление на клиентските потоци с модула „Кол Център“ в МЦ „МедКрос“

Днес ще ви запознаем с модулът ни JOYSTICK Сall Center, който подобрява бизнеса ви като повишава качеството на
обслужване и търговските умения на вашия екип. Това е интегрирана система за управление на обажданията на пациенти или служители, посредством единен номер за контакт – мобилен, стационарен или 0700. Приемайте организирано обаждания във вашия офис или дом.

Вижте какво разказва за работата си с JOYSTICK Сall Center д-р Кристиана Кръстева, Управител на „Медицински център „Медкрос” :

„Медицински център „Медкрос” е мултиспециализирано лечебно заведение, гарантиращо достъп до лечение в почти всички специалности.

Лечебното заведение разполага с три локации, обединени с единна информационна система и обща телефонна централа, идентична организационна структура, утвърден алгоритъм за обслужване на пациенти.

Благодарение на програмния продукт на Смарт Софтуер Системс, на всички служители е осигурена възможност за бърз и пряк достъп до базата данни на медицинския център. Това позволява безпроблемното предоставяне и получаване на информация, независимо в кой от филиалите, пациентът се намира физически.

МЦ Медкрос работи от три години със системата на Смарт Софтуер Системс. Лесна за ползване с удобен интерфейс и достатъчно функционалности, които осигуряват на служителите експедитивен, коректен и оперативен работен процес.
Генерирането на необходимите справки става бързо, като рискът от грешки е сведен до минимум.

Въвеждането на модул „ Кол Център“, преди шест месеца, облекчи работата на звено „Регистратура“ – работата с парични средства, боравенето с медицинска терминология /специализирани диагностични дейности, лабораторни изследвания и т.н./, адекватна реакция в случай на проблем, са все дейности, изискващи оптимална концентрация и съсредоточаване. Отпадането на ангажимента за вдигане на телефона повиши ефективността на служителите от фронт офиса като позволи вниманието да е насочено само към пациенти, намиращи се на територията на лечебното заведение.

В същото време, Кол Центърът поема всички телефонни обаждания – на момента или с последващо прозвъняване на пропуснатите. При осигурената непрекъсната комуникация с останалите служители, служителят от Кол центъра е в състояние да предостави навременна, точна и адекватна информация, както и чрез отдалечен достъп да борави с всички административни модули, които са от компетенцията на Регистратура и Информация.

Навременният и постоянен съпорт от страна на фирмата е достойнство, което особено ценим –дава ни спокойствие и сигурност при възникване на казуси и непредвидени ситуации.
Непрекъснатото надграждане и усъвършенстване възможностите на програмата позволяват повишаване качеството на административните услуги, предлагани от лечебното заведение.“

д-р Кристиана Кръстева
Управител

 

 

 

За оферта и допълнителна информация за цялостната информационна система ни потърсете на:

marketing@smart-ss.org/ 0886 65 02 55

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.