От създаването си, преди повече от 12г,  ние натрупваме нашите знания в областта на здравеопазването, за да изградим сигурни, силно взаимодействащи ИТ решения в здравеопазването за болници, клиники, лаборатории, медицински центрове и частни практики.

Ние сме в крак с основните предизвикателства, наложени от здравната индустрия, и имаме подходящите умения и ресурси за тяхното решаване.

Нашият опит беше от съществено значение за автоматизиране на критично важните медицински процеси, оптимизиране на разходите, усъвършенстване на диагностиката и лечението, подобряване набора от функционалности и действия в системата, повишаване ангажираността на пациентите и минимизиране на нежеланите ефекти.

Тук от основно значение е осигуряване на сигурност на данните. Всяко работно място служи като точка за достъп до корпоративна мрежа и създава входни точки, които могат да бъдат използвани от злонамерени участници.

С издадена заповед от Министъра на здравеопазвaнето доставчиците на здравни услуги трябва да гарантират, че те отговарят на изискванията на държавните органи и са в състояние да докажат, че защитават адекватно информацията за пациентите си. Всяка болница или друга здравна организация трябва също така да провери идентичността на пациентите си и да създаде точна система, която позволява изтриването или поправянето на техните данни. Информационната сигурност е един от ключовите моменти при безопасността в една болнична система.

Все повече лечебни заведения са склонни да мигрират от локални към облачни решения, тъй като Cloud базираните системи са по-сигурни и по-надеждни. Повече за тях можете да прочетете ТУК.

Смарт Софтуер Системс е надежден партньор в избора на медициснки софтуер. Собственик на сертификат ISO/IEC 27001:2017 под номер №ISMS/17858/BG с обхват – „Информационна сигурност при анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, включително медицински софтуер“.

Началната регистрация беше на 02.03.2017г. с текущ сертификационен цикъл от 13.03.2020 до 01.03.2023 година. Сертификата ISO/IEC 27001:2017 е система за управление на информационна сигурност свързано с качествена информация – достоверна, пълна, своевременна, достъпна, поверителна.

Предимствата, които придобиваме при акредитиране са: повишена конкурентоспособност, международно признание за компетентност, доказано съответствие на фирмената практика към най-добрите световни практики и гарантирано спазване на законовите изисквания към информацията.

Вторият сертификат ISO 9001:2015 под номер №QMS/17857/BG с обхват – „Анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, включително медицински софтуер“. Началната регистрация беше на 02.03.2017г. с текущ сертификационен цикъл от 13.03.2020 до 01.03.2023 година. Сертификата ISO 9001 е международно признат модел на система за управление, който поставя акцент върху ефикасността на процесите, насочеността към клиента и непрекъснато подобряване. Предимствата, които предоставя получения сертификат: повишаване на конкурентноспособността и още по-добра реализация на вътрешния и международния пазар, подобрява работата на целия персонал, постигане на по-голяма ефективност и възможност за систематичен контрол върху бизнес резултатите.

Органът за сертификация CSB Ltd. удостовери, че системата за управление на „Смарт Софтуер Системс“ е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията на международните стандарти.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.