„Смарт Софтуер Системс“ е официално сертифициран с ISO/IES 27001:2013 и ISO 9001:2015

„Смарт Софтуер Системс“ е официално сертифициран с ISO/IES 27001:2013 и ISO 9001:2015 в съответствие с изискванията на международните стандарти

Създателят на цялостната платформа за менажиране на болници и медицински центрове – „JOYSTICK“ фирма „Смарт Софтуер Системс“ ЕООД е официално акредитирана с два сертификата от Орган за сертификация на системи за управление.  Над 7 годишната работа в полза на болничната грижа „Смарт Софтуер Системс“ е вече международно призната.

Първият сертификат ISO/IES 27001:2013 под номер №ISMS/17858/BG е с обхват – „Информационна сигурност при анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, включително медицински софтуер“. Началната регистрация беше на 02.03.2017г. с текущ сертификационен цикъл от 02.03.2017 до 01.03.2020 година. Сертификата ISO/IES 27001:2013 е система за управление на информационна сигурност свързано с качествена информация – достоверна, пълна, своевременна, достъпна, поверителна. Предимствата, които придобиваме при акредитиране са: повишена конкурентоспособност, международно признание за компетентност, доказано съответствие на фирмената практика към най-добрите световни практики и гарантирано спазване на законовите изисквания към информацията.

Вторият сертификат ISO 9001:2015 под номер №QMS/17857/BG с обхват – „Анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, включително медицински софтуер“. Началната регистрация беше на 02.03.2017г. с текущ сертификационен цикъл от 02.03.2017 до 01.03.2020 година. Сертификата ISO 9001 е международно признат модел на система за управление, който поставя акцент върху ефикасността на процесите, насочеността към клиента и непрекъснато подобряване. Предимствата, които предоставя получения сертификат: повишаване на конкурентноспособността и още по-добра реализация на вътрешния и международния пазар, подобрява работата на целия персонал, постигане на по-голяма ефективност и възможност за систематичен контрол върху бизнес резултатите.

Органът за сертификация CSB Ltd. удостовери, че системата за управление на „Смарт Софтуер Системс“ е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията на международните стандарти.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.