„Смарт Софтуер Системс“ представи „Онко-Smart“ на Шестата конференция по онкологична фармация

Екипът на „Смарт Софтуер Системс“ беше гост на шестата поредна конференция по онкологична фармация, в която традиционно участват фармацевти от Болничните аптеки на всички лечебни заведения, работещи в областта на онкологията, чуждестранни гости и лектори, представители от МЗ, НЗОК и Медицинските Университети в страната.

Шестата национална конференция по онкологична фармация беше проведена в периода  23 – 26 Февруари 2018г. в Парк Хотел „Витоша“, гр. София под наслов: „Участие на онкологичните фармацевти в мултидисциплинарни екипи – гаранция за по-добри резултати в терапията на пациентите“. Участниците в мероприятието бяха сертифицирани за продължаващо обучение от Комисията по качество към БФС.

В рамките на три дни се проведоха Три научни сесии. Един от важните акценти на конференцията беше свързан с приготвянето на индивидуални дози цитостатици и скъпоструващи лекарства за директно приложение и готовност за внедряване на системи за верификация на лекарства за лечение на пациенти с онкологични и хематологични заболявания. Маг. фарм. Mариана Енева /Ръководител болнична аптека при МБАЛ „Надежда“, гр. София/ направи изключителна презентация на тема: „Система за приготвяне на дневни дози цитостатици и други скъпоструващи медикаменти – Онко-Smart“.

Основните ползи и предимства на „Онко-Смарт“ – решението:

 • Пълен контрол и автоматизация по процеса, на:
  • Маршрутизиране
  • Подготовка
  • Инспектиране
  • Проследяване
  • Отчитане на приготвените в болничната аптека индивидуални онкологични лекарствени продукти.
 • Пази здравето на пациента
 • Интегрира се с всяка БИС /Болнична информационна система/

 

В техническата спецификация на системата, може да се види:

 • Системата може да работи с изключително висок набор от електронни везни и допълнителен хардуер.
 • Интерфейс за управление на едноканални и многоканални автоматични дозатори.
 • Освен тегловия контрол, определени лекарства и препарати могат да се конфигурират да работят и по-плътност.

 

Системата е разработена със съдействието на МБАЛ „Надежда“, която е и ползвател на продукта.