Община Бургас въведе пилотно и за първи път в България дигитализация на здравните книжки на децата до 18-годишна възраст. На пресконференция, кметът Димитър Николов и инж. Смаил Мустафа поставиха началото на едно успешно съвместно сътрудничество с подписването на договора за дарение на медицински софтуер JOYSTICK с обща кауза към по-добро детско здравеопазване.

Днес беше един изключително емоционален и важен ден за нас! Преди време решихме да дарим софтуера си на Община Бургас и на новоткрите лекарски кабинети в училищата. Днес тази кауза се превърна в реалност и вече първите училища в Бургас се радват на специализиран софтуер в лекарските кабинети за профилактика и превенция на децата, който ще записва и пази цялата база данни на детето, като по този начин ще се избегнат бъдещи повторения при дадем проблем, правилно и адекватно лечение и ще може много лесно да се диагностицират.

„Медицинският софтуер JOYSTICK е свързан с изготвяне на единно електронно здравно досие на детето от раждането му, през яслата, градината, основно, средно училище и университета. Софтуерът ще премахне всички важни документи, които сега се попълват на хартия и се разнасят от ръка на ръка, при което голяма част от информацията се губи безвъзвратно. Софтуерът ще събира на едно място и ще обслужва всички документи, свързани с профилактиката и превенцията, имунизации, заболявания и лечения на децата“, сподели кметът Николов.

„Всички училищни лекари и медицински сестри в ясли, градини и училища ще качват на електронен носител информацията, касаеща здравния статус на бургаските деца. Тя е чувствителна от страна на личните данни и затова достъп до нея ще имат педиатрите и личните лекари, които наблюдават статуса на детето от раждането, медицинските сестри в градините, училищните лекари и при необходимост лекуващия лекар. Разбира се, достъп до тази информация ще има и родителя на детето, докато е непълнолетно, а след 18-годишната си възраст и то ще получи достъп до нея. Собственик на софтуера е Община Бургас, системата е затворена, не е публична и оторизиран достъп ще имат само лекарите на детето – педиатър, училищен и родителя“, разказа още кметът.

В бъдеще електронното здравно досие ще бъде преведено и на английски език, за да могат пълнолетните деца да го ползват, ако реши да учи в учебно заведение или живее и има нужда от здравно заведение в чужбина.

Екип от Медицинския факултет в Бургас също ще има достъп, но само до обобщената информация, без личните данни, като видовете заболявания, броят, тенденциите и характерът на заболяванията сред децата в региона, за да им служи за научно-практична дейност и подготовка на бъдещите лекари в Бургас.

Информация ще ползва и РЗИ-Бургас, но само по отношение на различните профилактични програми.

Системата ще дава възможност на родителите сами да влизат и да попълват по-специфични здравословни проблеми или нужди на детето, като алергии, неразположения или изискване за по-специални нужди. Всеки лекар ще има достъп до пациентската история на учениците и ще може да комуникира по-лесно с родителите им.

„И сега се събира тази информация, но това което има педиатъра на детето, го няма училищния лекар и обратно. Това е сериозно количество важна информация, която за жалост сега се разпилява с времето, а сега това ще се запазва и ще бъде на едно място“, допълни д-р Георги Паздеров – директор на РЗИ Бургас.

На събитието присъстваха и младите лекари – д-р Анна Цветкова и д-р Стела Сивева, които първи ще работят с новия софтуер в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ и СУ „Йордан Йовков“ и СУ „Добри Чинтулов“ в ж.к. „Изгрев“, които делят една сграда.

„Те са част от амбициозната задача, която сме си поставили – да върнем лекарите обратно в училищното здравеопазване. Затова с назначаването им полагаме само началото. Предстои скоро да назначим още един училищен лекар, а от септември още трима, с което ще обхванем всички жилищни райони в Бургас“, сподели кметът Николов.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.