Здравните организации го знаят най-добре от всеки друг: по-добре е да се предотврати проблем, отколкото да се поправи. Това остава вярно, когато говорим за подходите за интегриране на информационните технологии в сферата на здравеопазването. Нуждата от дигитализация се засили след кризата с COVID-19 и пейзажът на здравния софтуер сега се трансформира по-бързо от всякога.

Електронните медицински досиета, софтуерът за управление на болници, софтуерът за медицински центрове, правилно отчитане към здравна каса и всички нови регламенти към НЗОК се превръщат в норма. Технологията променя традиционния подход към операциите и управлението на данни и носи обещанието за по-добри медицински услуги с положително въздействие върху опита на пациентите. Възможностите изобилстват. А също и риска.

Видяхме колко много здравни системи, включително и ние, бяха изправени пред изпитание през последните години. И може би беше нещо очевидно, но скорошната здравна криза ни накара да осъзнаем съзнателно, че когато всичко се движи бързо, е задължително да сме подготвени. Навреме.

Ако медицинският софтуер се срине, нищо друго няма значение

Ръководителите на медицински заведения, които отговарят за финансовата устойчивост на своята организация са изправени под натиск да приемат работещи иновативни системи за постигане на целите. Технологиите са пред нас, и организациите трябва да го осъзнаят – изборът на правилния и надежден софтуерен доставчик е ключов момент за техния бъдещ успех!

Зад Joystick стои цял екип експерти, професионалисти, IT инженери с дълбок професионализъм и опит, който е непоклатим за изпитанията на дигиталния свят. Хиляди часове работа, труд, програмиране правят система ни изключително стабилна и надежда, когато повечето такива не издържат на ударите на новото време.

Растежът и стремежът да имаме успешни клиенти крие редица предизвикателства пред нас за справяне с икономическите и нормативни уредби, които изправят системата пред невиждан ръст в технологичен аспект. Cloud базираната система Joystick се справя с лекота с изграждането на нови функции, надграждането на текущи функционалности спрямо последните нормативни уредби и иновацията за бъдещи разработки на нови модули.

 

Днес ви даваме насоки как да минимизирате риска при избора на медицински софтуер?

Рискът, свързан с внедряването на информационни технологии в здравеопазването, може да приеме много форми.  От определянето на обхвата на проекта до избора на правилния пакет от технологии, от разработването на плана на проекта до получаването на висококачествена система, всичко това може да бъде източник на риск и в еднаква степен на възможност, ако се управлява добре.

Ето Ви кратък чек-лист върху какво да наблегнете при избора си:

 • Проверете историята на софтуерния доставчик;
 • Проверете дали техническият екип следва най-новите стандарти за здравни технологии;
 • Обърнете внимание дали системата е Cloud базирана или не. Това ви носи изключителни ползи в бъдещ период и прави системата издръжлива и сигурна при нейното надграждане. Позволява нейното развие;
 • Изискайте Нужните сертификати. „Смарт Софтуер Системс“ е официално сертифициран с ISO/IEC 27001:2017 и ISO 9001:2015 в съответствие с изискванията на международните стандарти. Първият сертификат ISO/IEC 27001:2017 под номер №ISMS/17858/BG е с обхват – „Информационна сигурност при анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, включително медицински софтуер“. Вторият сертификат ISO 9001:2015 под номер №QMS/17857/BG с обхват – „Анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, включително медицински софтуер“.
 • Изисквайте доставчикът на софтуер да осигури пълна прозрачност в етапите на изпълнение на задачите;
 • Дали фирмата осигурява обучение на заинтересованите страни по технологични аспекти, за да подпомогнете приемането на технологиите;
 • Едно от най-важите неща при работа със системата е оказването на методическа помощ при работа със софтуера. Проверете дали компанията има добър, качествен и надежден съпорт;
 • Проверете дали компанията осигурява Безпроблемна работа в мрежа с обща база данни(клиент-сървър);
 • Проверете дали Системата поддържа автоматично настроени архиви, за последващо възстановяване при технически или софтуерен проблем;
 • Проверете дали системата има Автоматично обновяване, без да се налага Вашата намеса;
 • Проверете дали има различни интеграции с апарати, други системи или онлайн букинг платформи за подпомагане на лекотата на работата Ви;
 • Допитайте се до реални ползватели на системата. Вижте нашите отзиви тук: https://smart-ss.org/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b82/

И още:

 • Освободете се от хартията – Дигитализирайте информацията и използвайте целия и потенциал;
 • Автоматизирайте процесите – Позволете на служителите да използват времето си ефективно;
 • Осигурете мобилност – Предложете достъп до информацията навсякъде и по всяко време;
 • Посрещнете регулациите – Защитете бизнеса и клиентите си, гарантирайте съответствие със законовите изисквания;
 • Пожънете успех в Облака – Добавете стойност с помощта на сигурни и интегрирани облачни услуги.

 

Очаквайте неочакваното

Бъдещето чука на вратата на медицинската индустрия. Това е най-доброто време за надграждане и внедряване на актуални медицински системи, които доближават обещанието за грижа, ориентирана към пациента, към реалността.

Превръщането в обучаваща се организация, която приема технологични иновации, гъвкавост и управление на риска, е пътят към по-добри резултати за пациентите и устойчивост на медицинската организация.

Свържете се с нас.

 

 

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.