ПРЕПОРЪКА ОТ

д-р Здравко Минев – акционер в УСБАЛАГ „Селена“- Пловдив

Работя със системата на джойстик от 2012г. Бяхме втората болница, която повярва на инж. Смаил Мустафа. Убеди ни с добрата презентация, която направи за хора, които знаят какво им трябва, но не знаят къде да го намерят и не знаят дали въобще съществува. Бях изумен как един компютърен специалист може да познава толкова добре организацията на работата и самата дейност в една болница.
Като начало искам да кажа, че преди Джойстик работих за 2 години, в държавната болница на друга система, от която ползвахме само как да въведем пациента. Никой от лекарите и акушерките не се научи да я ползва – беше много тромава, с много подпрозорци, много отваряне и затваряне на файлове. Отнемаше повече време да пишем, отколкото да ти спести време. Дори оперативните протоколи продължихме да пишем на ръка.
Трябва да подчертая, че в рамките на 2-3 месеца се научих да ползвам Джойстик. Много последователна и на принципа на подразбирането се ориентираш в програмата. Ще Ви изтъкна някои от предимствата ѝкато искам да подчертая, че не ползвам всичките и възможности, но когато ми потрябва нещо нетрадиционно се оказва, че го има и ми се обяснява на разбираем език как да го получа.

Много лесна и бърза регистрация на пациента. Дори, когато някой пациент е прескочил регистратурата ми отнема по-малко време да го регистрирам, отколкото да го върна до регистратурата.
Много лесен достъп до цялото досие на пациента – поликлинична част и болнична част и много лесно боравене с досието.
Бързо и лесно насочване на пациента към всяко звено на болницата и поликлиниката.
Възможност да си поставяш на видно място забележки, които ще ти извадят очите и няма да повтаряш една и съща грешка.
Много от пациентите ми се чудят, как помня цялата им информация, но не знаят, че предварително с един поглед, за 7-8 секунди докато влиза и се настаняват в кабинета, съм я видял. За съжаление, трябва да отбележа, че това е само ако пишеш в системата. Иначе не стават нещата. Може би и тук е момента да предложа да направят гласово разпознаване на лекарите и да диктуваш на системата, а тя да го записва като текст. 😊 Смятам, че е във възможностите им, стига различните институции да спрат всеки ден да издават нови разпоредби и да променят старите. Екипът на Смаил следи всички нормативни документи и моментално ги въвежда. Сигурен съм, че това поглъща огромна част от времето.
Много лесно е да направиш справка и статистика за предходните години.
Много лесно се създават шаблони за всички дейности, коeто ти спестяват много време.
При добре попълнена документация се скъсява времето за изготвяне на епикризата.
Секретарките са много доволни, защото отчетите се изготвят много лесно и всичко заминава към различните инстанции навреме. Единствено аптеката се оплаква, че има много писмена работа, която Джойстика не ѝ отменя, но не можах да вникна в проблема поради голямата разлика в специфичността на изписване на лекарствата от моята дейност като лекар.
Програмата за ин витро центъра е превъзходна.
Приемане, изписване на пациенти, поддържане на складове, зареждане, заявки, консумативи, лаборатории – всичко е достатъчно опростено и лесно за работа.
Може би най- важното е, че винаги имаш на разположение човек от екипа на Смаил, който може да ти помогне. Винаги са отворени за предложения за подобряване на системата и облекчаване на работата. Съпортът е перфектен.

Недостатъци: Ставаш зависим от системата и от интернет.

Няма да сгрешите ако обърнете внимание на презентацията на системата. Ще Ви спести в бъдеще много време и ядове.

Д-р Здравко Минев

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.