Искам да изкажа огромната си благодарност към екипа на Джойстик софтуер системс.

Без тази система, адаптирана към дейностите по асистирана репродукция в детайли, не бихме могли да работим прецизно. А прецизността в тази дейност е от водещо значение.

Прекрасна е помощта от страна на софтуерните специалисти и най-вече на Соня Георгиева. Тя е винаги на линия и помощта и е бърза и ефективна.

Организацията на работата в екипа ви е на много високо ниво. Техническата поддръжка и комуникацията със специалиста на Олимед е навременна и бърза.

Изккючително ценна е информацията, която получаваме от вас по отношение промяната в цените по позитивен лекарствен списък. Работим със скъпо струващи лекарства.

Не бих могла да си представя нашата цялостна дейност вкл. по здравна каса без Информационна система Джойстик.

Бъдете здрави,

Желая ви бъдещ бизнес успех много радост и лично щастие.

С уважение,

Д-р Маргарита Монастирска

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.