„Бих искала да споделя, че работим активно с вашия софтуер от месец Ноември. За екипа ни беше изключително лесно да се научим да оперираме с Джойстик. Впечатленията ми са повече за отзивчивостта на целия Ви екип, в случай че ни се наложи помощ при възникнали ситуации в работата. Благодарим ви!

Надявам се , че и в бъдеще Joystick ще продължи да се развива заедно с нашия медицински център!

С пожелание за успехи!“

Кремена Миленкова
Административен Директор
Мед.център Д-р Сигридов ООД

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.