Отзив МЦ „Надежда репродуктив“, София

Референция

 

Joystick e единна информационна система, при която всички данни за пациента са структурирани и лесно достъпни. Нашият център има опит в работата и с други информационни системи, които не успяваха да покрият цялостно нуждите ни, не можеха да бъдат адаптирани към нашите изисквания, нямаше  данни за всичко направено в болницата от другите отделения. Информацията беше разпокъсана и непълна, което води до по ниско качество на нашата работа и неудовлетвореност на пациентите.

При работата с Joystick  има пълна проследяемост на всички прегледи и процедури не само на пациента, но и на партньора. В нашата работа с асистирана репродукция при всеки случай е необходимо да се работи комплексно и да има проследяемост на двойката, която има история. Имаме данни от всички прегледи и операции при други специалисти, имаме достъп до данните на клинична, микробиологична, генетична и другите лаборатории. Имайки ясна информация можеш по добре да диагностицираш, да обясниш и да насочиш към решение на проблем.

Софтуера успя да интегрира нашите предишни данни и да се адаптира към  нашите нужди и начин на работа. Има големи възможности за индивидуализиране на бланки, протоколи, шаблони, което ни улеснява в динамичното ежедневие. Изготвят се всички необходими месечни и годични отчети, които се изискват от нас. Има различни нива  на достъп до информацията и различни права на съответните длъжности.

Joystick се обновява своевременно с всички промени на изискванията на законодателството. Имаме обратна връзка, коригират и подобряват непрекъсаното работата. Има възможност да се надгражда и развива с нови идеи. Винаги можем да разчитаме  на поддръжка, съвет и помощ от страна на колегите от Joystick.

Като главен емрбиолог на МЦ Надежда репродуктив София искам да изкажа благодарност на целия екип от Смарт софтуер системс за усилията които полагат за успешната съвместната работа.

 

 Стефка Николова

         МЦ Надежда репродуктив София

 

 

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.