Joystick е система, която покрива всички наши изисквания като лечебно заведение за доболнична медицинска помощ. Екипът на Joystick реагира своевременно и изпълнява безупречно всичките ни нужди за нови функционалности и модули. Нашите ежедневни въпроси и проблеми свързани с програмата биват решавани бързо и професионално. Смятам, че цялостната визия на екипа на Joystick за непрекъснато развитие и надграждане на системата, следене на тенденциите за по-добро медицинско обслужване, както и дигитализация на медицинските услуги, са част от причините системата да е на такова изключително високо ниво.

Решението да закупим Joystick е най-добрата ни и успешна инвестиция за последните няколко години.

Владислав Николов, МЦ Лора

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.