От името на МЦ Фемина изказвам своето задоволство от съвместното си сътрудничество със Смарт Системс.

Вашата система работи отлично и улеснява много нашата ежедневна работа, а когато възникнат необичайни ситуации вашите специалисти са винаги на разположение и решават проблемите.

Желаем ви здраве и успехи!

Румен Димитров, Татяна Василева и колективът на Фемина

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.