Това което харесвам в Joystick е, че системата се актуализира и надгражда непрекъснато в унисон с регулаторните изисквания и нуждите ни като лечебно заведение.
Също, когато аз или някой колега имаме нужда от съдействие или от конкретна доработка, екипа на Самрт Софтуер Системс реагира бързо и компетентно, което наистина се надявам, че ще се запази в бъдеще.

Боян Икономов

Член на Съвета на директорите МБАЛ „Надежда“

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.