За периода, през който използвам софтуера мога да отбележа следното:
1. Широки възможности за добавяне на услуги, шаблони и бързо зареждане страниците.
2. Добър синхрон с фискалните устройства.
3. Възможност за отдалечен достъп и проверка/записване на часове.
4. Особенно бих искал да отбележа, бързата и компетентна поддръжка.
5. Не виждам съществени недостатъци

и мисля, че много важно Ваше качество е, че откликвате на препоръките и изискванията на Вашите клиенти. Това ще позволи по-нататъшното развитие и усъвършенстване на системата.

С уважение,
Д-р Златко Димитров

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.