Отзив „АИПСМПНБ – НЕВРОЗОНА“ ЕООД

Използвам Joystick софтуера на Smart Software Systems за доболнична помощ от няколко месеца. Програмата покрива засега всички мои нужди в работата с пациентите, а в някои неща и допълнително ме подсеща и улеснява. Освен това в лицето на фирмата и нейните консултанти открих отзивчиви партньори, на които мога да разчитам. Приемам абонамента си при тях за едни от най-разумно похарчените си средства. Благодаря ви, младежи!

Доц. д-р Росен Калпачки, дм

невролог

Началник на Клиника по нервни болести

УМБАЛ „Света Анна“ – София

Управител на Неврозона ЕООД София

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.