Отчетна дейност

С приетите промени в областта на здравеопазването и нуждата от спешна актуализация на болничните системи в страната, екипът на Смарт Софтуер Системс се мобилизира максимално за да даде нужните сигурност и спокойствие на своите клиенти. За нас най-важно е да сме полезни на Тях. Резултатът е на лице – само с една версия единствено БИС „JOYSTICK“ успя да стабилизира новата дейност и работния процес остана непрекъснат. Ние успяхме да предложим удобствата за една нормална работна среда на лечебните заведения, които ни се довериха. Без паника и напрежение всички наши болници останаха работещи и се отчетоха към НЗОК без проблем.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*