От 1 май хартиените рецепти остават в историята. Пациентите ще получават само електронни документи. Лекари и фармацевти ще изпитват новата система в продължение на две седмици.

„Като всяко ново нещо, може би в началото ще има затруднения, проблеми, но не смятам, че е нещо, което не може да се случи. Мисля, че това е поглед към бъдещето и новостите в здравната система“, сподели магистър фармацевтът Евин Даудова.

С електронната рецепта лекарствата ще се дават само срещу ЕГН. В аптеката се отива и се казва ЕГН-то, служителят ще го намира в системата. Не е необходимо пациентът да казва други номера. Мненията на хората са разнопосочни.

Хартиени рецепти, издадени преди 1 май, ще се признават в аптеките до октомври. Лекарите напомнят, че издаването на електронна рецепта не отменя прегледа в кабинета им.

===================================ОБНОВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ===============================

След като стана ясно, че медици и аптеки не са готови да издават и изпълняват електронни рецепти Здравното министерство предлага гратисният период да бъде удължен.

Така, вместо от 1 май, хартиените рецепти вероятно ще отидат в историята от 1 юли.

А лекари и аптеки ще имат още два месеца да подготвят софтуера си за електронната рецепта. Тя беше въведена пробно още в началото на годината, но 4-те месеца гратисен период за внедряването ѝ се оказват недостатъчни. Срокът за обществено обсъждане на промяната, предложена от здравното министерство, е 30 април.

Модул „Е-рецепти“ в медицински софтуер JOYSTICK.

Модулът с електронните рецепти е вече завършен, тестван и е готов да бъде интегриран към вашата информационна система.

С въвеждането на електронните рецепти, рискът от допускането на грешки се минимизира и се очаква цялостно подобрение при издаването на рецептите. Издаването лекаря става много лесно, като той може да изпише такава отдалечено, без това да налага идване на пациента на място. Модулът позволява да се прецизира цялостната терапия с лесна редакция или удължаване на периода на прием на лекарства. В досието на пациента остава история на рецептите, която бързо се извиква при последващо посещение от пациента.

Какво трябва да знаете:

  • Е-Рецептите НЕ ИЗИСКВАТ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС!
  • Пациентът има достъп до рецептите си през ОН-ЛАЙН услугите.
  • Имате възможност за създаване на предварителни шаблони, които ще Ви спестят много време.

Рецептите остават хронологично към досието на пациента завинаги.

 

 

За да получите подробна информация или оферта, моля свържете се с нас на: Телефон: 0700 31 026 или Имейл: marketing@smart-ss.org

 

 

 

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.