НОВО! ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ МЕЖДУ ЛЕКАР И ПАЦИЕНТ

Здравеопазването отдавна не е това, което познавахме до момента. В свят на иновации и нови дигитални възможности, ние предоставяме комплексни решения в сферата на здравеопазването и вървим в крачка с очакванията на здравния сектор. Такава е и новата ни функционална възможност, предназначена за всики лекари, ползватели на медицински софтуер Joystick.

Отваряме широко врати, даваме неограничени възможности и лесна връзка между лекар и пациент, от всяка точка на страната с модулът ни за ОНЛАЙН консултации. 

Вече не е нужно пациентите Ви да се редят на опашки наред с всички болни и да се получават струпвания пред кабинета Ви. Това би довело до негативно пациентско преживяване и неудовлетвореност. С новият модул ще можете да работите спокойно и лесно, директно през смартфонът ви, таблет или компютър. Ще можете да окажете навременна медицинска помощ на Вашите пациенти където и да се намирате в убодно време като стартирате онлайн консултации през платформата ZOOM.

Какви са ползите от онлайн консултации:

  • Бързо, лесно и надеждно – Вашите пациенти могат да спестят важно време, за да се погрижат за себе си, вместо да пътуват и да се редят на опашки. Планирайте Вашите прегледи навсякъде и по всяко време.  С Онлайн консултациите осигурявате пълноценна грижа винаги и навсякъде. Това означава по-доволни и лоялни пациенти.
  • Предварителен достъп до електронното досие с вече качените нужни документи – Всеки пациент може при желание да качи в Joystick собствена медицинска документация или снимки на своето състояние (напр. лабораторни изследвания, епикризи и протоколи). Тези документи са видими за неговия лекуващ лекар, а при необходимост могат да бъдат споделени и с други лекари. Лекарите също могат да качват документи в досиетата на своите пациенти, в това число да издават и електронни рецепти.
  • Сигурни плащания, изцяло без комисионна – Системата предоставя сигурни онлайн плащания, като сумата постъпва директно във Вашата банкова сметка, без да се удържат допълнителни комисионна за това. Фактура за извършеното плащане се генерира автоматично и пациентът може да си я свали от неговия профил, както и да си я разпечата, и предостави където е необходимо.
  • Генериране на база данни – Основен проблем при медицинския бранш е, че той оперира с изключително чувстителни база данни. Сигурността и обработката им са от изключително значение и новият ни модул предоставя събиране на цялата база данни в системата под високо ниво на защита. Всички пациенти и техните данни, както и досиета ще бъдат съхранявани в софтуера, като това е ключов момент за развитието на Вашето лечебно заведение.
  • Широк обхват на териториалното разпределение на пациентите – Българското здравеопазване, както в повечето страни по света, е изправено пред проблеми,свързани с предоставяне на специализирани здравни дейности в отдалечени и слабо развити региони, както и за пациенти със специфични потребности – болни с хронични заболявания, възрастни хора и др. Модулът дава възможност  дори и на хората от по-слабо населените и отдалечени места да получат равна здравна грижа, както и в големия град.

Кои са най-честите случаи на употреба, използвани в практиките?
Управление на хронично състояние: Хроничните и/или психичните заболявания представляват 90 процента от годишните разходи за здравеопазване на нацията от 3,8 трилиона долара. Тези състояния са разпространени не само сред застаряващите бейби бума, но и сред по-младите . Лесно е да се разбере защо това е един от най-честите случаи на използване на онлайн консулатциите, тъй като пациентите обикновено измерват жизнените си показатели и са помолени да посещават рутинни посещения при лекар.

Управление на COVID-19: Пандемията увеличи търсенето на пациентите да бъдат наблюдавани в безопасността на домовете им.

Мониторинг след процедура: Чрез онлайн консултациите, лекарят може лесно да проследи възстановяването на пациента, без да се налага да го разхожда до кабинета.

 

 

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.