Днес ще Ви запознаем с модула за дигитално подписване на документи чрез погледа на нашия скъп клиент и партньор  Център по превантивна медицина – Preventica.

Вижте какво разказва за работата си с модула Теодора Ботева, Административен Директор.

От колко време работите със системата и как Ви помогна тя в организацията на центъра?

„Preventica е първият център за превантивна медицина в България. Зад философията на центъра стои стремежът за предоставяне на цялостна и навременна грижа за здравето на пациентите с индивидуален подход към всеки един от тях. Дейността е фокусирана върху две основни направления – медицинска и дентална грижа. Основна задача на специалистите е да утвърдят превенцията като ключов елемент от здравето на своите пациенти.

Медицинският център разполага с високотехнологично оборудване от последно поколение и най-съвременните методи за диагностика и лечение. Пациентите могат да се доверят на квалифициран екип от специалисти в следните области: дентална медицина, кардиология, пулмология, ендокринология, неврология, педиатрия и детска неврология, гастроентерология, офталмология, психология, гинекология, урология, мамологични изследвания  и др.

Preventica отвори врати през април 2022. Доста преди това проектният екип направи задълбочено проучване на пазара в търсене на най-подходящ медицински софтуер. Спряхме се на Joystick – софтуер с лесна функционалност, която да ни позволи лесен достъп до запазване на часове за пациентите, наличие на единно електронно досие, видимо за пациента  на всяко мобилно устройство. От друга страна – лесно издаване на амбулаторните листи както и възможност за интегриране на услугите по образна диагностика и лаборатория.

Установихме, че отнема сравнително кратко време обучението по различните модули и има много добра функционалност, която да покрива голяма част от нуждите ни за регистрация, логистика, статистика, финансови справки и др.“

Използвате модула за дигиталното подписване на документи – разкажете ни накратко как работите с него, за ползите, функционалностите и лекота на работа.

Определено дигиталните подписи улесняват работата на центъра. Тъй като се стремим да намалим устройствата и принтирането  до минимум сме съсредоточили принтирането на амбулаторни листи централно. Използването на дигитални подписи ни позволява издаването на амбулаторни листи от шаблони директно през профила на лекаря, без да е необходимо да бъдат допълнително разписвани.. Това ни позволява да пестим времето на лекарите, от друга страна ни спестява и закупуването на множество принтерни устройства и консумативи към тях, ако се налага да ги поставяме във всеки кабинет.“

Какви са ползите за медицинския център откакто използвате системата ни?

„За Preventica Joystick е лесна за използване, пести време особено при регистрация, дава възможност за репорти, финансови справки, хонорари и фактуриране по лесен начин. Работата на лекарите е опростена максимално. Много добре развито е оказването на помощ при необходимост , както по телефон така и онлайн. Складовото стопанство е лесно управляемо, а модула за профилактика се оказва много полезен при предоставяне само на дигитални профилактични картони.“

Как интеграцията с Мед Диа /друг наш клиент/ Ви помага в ежедневието? 

„Preventica няма собствена лаборатория и работи с Мед Диа, която изработва пробите които вземаме. Joystick успя да ни осигури частична интеграция с Мед Диа. Можем да получаваме резултатите от Мед Диа за всеки пациент само по определени зададени показатели като ЕГН. При зададени правилно параметри и баркодове всичко работи безпроблемно и не се налага да се отделя време и ресурс за да получаваме резултатите на всеки пациент.

Очакваме с нетърпение да имаме и интеграция при задаване на поръчките и услугите, което за момента се извършва ръчно и в двете системи  за да можем да обслужваме нашите клиенти безпроблемно без човешки грешки и за кратко време.“

 

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.