Феталната морфология представлява обстойно ултразвуково изследване на всички органи и системи на плода. Терминът фетална морфология произлиза от думите фетус – плод, морфос – структура, логос – наука. Изследванията продължават 20 – 30 минути, понякога и малко повече. Извършва се при празен пикочен мехур, трансабдоминално, т.е. през корема, при необходимост и трансвагинално. За целта се използват 2D, 3D или 4D ехография с или без Доплерово изследване. Резултатите са готови веднага. С приключване на изследването се дава коментар от специалиста, а пожелание изследването може да бъде записано на CD. Нормалните, добри резултати от феталната морфология не променят необходимостта от рутинните прегледи при акушер – гинеколога, проследяващ вашата бременност.

Целта на това изследване е преди всичко да докаже или отхвърли анатомични малформации на бебето преди раждането.

Кога се извършва феталната морфология?

Изследването може да се прави на 3 етапа от бременността – между 11 – 14 г.с., между 18-23 г.с., и между 28-32 г.с. Изследването се препоръчва за всички бременни.

Феталната морфология между 11-14г.с. позволява диагностицирането на големи анатомични малформации.

Измерват се:

CRL /Crown-Rump Length/ – дължина на фетуса (глава-опашна кост)

NT /nuchal translucency/ – нухална транслуценция, гънка в областта на врата

NB /nasal bone/ – носна кост

BPD /biparietal diameter/ – бипариетален диаметър, напречен размер на главата

OFD /occipitofrontal diameter/ – тилночелен диаметър, надлъжен размер на главата

HC /head circumference/ – обиколка на главата

AC /abdominal circumference/ – обиколка на корема

FL /femur length/ – дължина на бедрената кост

HL /humerus length/ – дължина на раменната кост

HR /heart rate/ – пулс на плода

Обем на плацентата

В началото на този гестационен срок приключва органогенезата на плода. Точно в този период основната цел е изключването на големи аномалии като липсата на глава, крайници, аномалии с половата система. На този етап с точност се определя и термина на бременността. Плодът е твърде малък между 11-14 г.с., затова се налага феталната морфология да се извърши отново на по късен етап от бременността.

Фетална морфология между 18-23 г.с.

На този етап от бременността плодът е по голям и по лесно се изключват или установяват структурни аномалии.

Измерват се:

BPD /biparietal diameter/ – бипариетален диаметър, напречен размер на главата

OFD /occipitofrontal diameter/ – тилночелен диаметър, надлъжен размер на главата

NF /nuchal fold/ – нухална гънка, гънка в областта на тила

HC /head circumference/ – обиколка на главата

AC /abdominal circumference/ – обиколка на корема

FL /femur length/ – дължина на бедрената кост

HL /humerus length/ – дължина на раменната кост

HR /heart rate/ – пулс на плода.

При феталната морфология в този срок на бременността се оценява анатомията на следните органи на плода и околоплодните придатъци:

Скелет – гръбначен стълб с шийна, гръдна, лумбална и сакрална част; череп, ребра, ключици, лопатки, дълги кости на крайниците, кости на дланите и на стъпалата.

Лице – орбити, лещи, междуочно разстояние, нос, ноздри, горна и долна челюст, горна и долна устна.

Главов мозък – мозъчни полукълба, фалкс церебри, таламус, септум пелуцидум, инсула,корпус калозум, мозъчни стомахчета, малък мозък, вермис, цистерна магна, плексус хороидеус, кръг наWillis.

Гръден кош – сърце, бял дроб, тимус, аортна дъга, гръдна аорта, хранопровод, диафрагма.

Коремни органи – стомах, черен дроб, жлъчен мехур, тънки и дебели черва, бъбреци, бъбречни легенчета, пикочен мехур, коремна аорта.

Пол – определя се пола на плода – мъжки, женски или неопределен и при желание се съобщава на родителите.

Пъпна връв – 3 кръвоносни съда, пъпна инсерция.

Амниотична течност (liquor amnii) – определя се количеството на околоплодната течност в норма, увеличена или намалена.

Оценява се наличието или липсата на ултразвукови маркери, свързани с вродени дефекти:

  • Кистична хигрома
  • Една пъпна артерия
  • Аритмия
  • Абнормен образ на ЦНС
  • Цепка на лицето
  • Сърдечен дефект

Феталната морфология между 28-32 г.с.

През този етап от бременността се прави оценка на правилното развитие на плода, каква е неговата позиция, може да се направи и Доплерово изследване на кръвотока между майката и плода, да се изключат аномалии, който се появяват в по – късна бременност.

В редица страни от Европейския съюз феталната морфология е задължителна, в България все още остава само препоръчителна. Ранното откриване на не съвместими с живота и тежки аномалии на плода дават възможност за прекъсване на бременността, в един сравнително по – кратък гестационен срок, което от своя страна е свързано и с по – малък риск за бременната.

Въпреки, че феталната морфология не лекува откритите аномалии вътреутробно не е безполезна. На базата на резултатите от ехографския скрининг и откриването на малформации, те могат да бъдат коригирани веднага след раждането.

Познати са повече от 1000 вида малформации, а между 3 и 5% от децата страдат от тях. За да бъде достатъчно ефективно и полезно ултразвуковото изследване трябва да бъде извършено от компетентен, висококвалифициран специалист – ехографист.