10 Dec 2015
  • Публикувано от softlogic

СБАЛГАР „Д-р Малинов“– ние не можем да направим невъзможното,
но ще продължаваме да изчерпваме границите на възможното.
Екипът на СБАЛГАР „Д-р Малинов“ дадоха своя принос за доразвива-
нето на Инвитро модула, АГ пациентското досие, както и DICOM
модула и връзката към ехографите.

Благодарим на Д-р Малинов и целия екип.

Post a comment