10 Dec 2015
  • Публикувано от softlogic

СБАЛАГ „СЕЛЕНА“ – екип от високо квалифицирани специалисти,
акушер-гинеколози, неонатолози, анестезиолози.
Предлага широк кръг от технологии свързани с асистирана репро-
дукция. (IVF, ICSI, IUI, PESA, TESA)

Благодарим на, Д-р З. Минев и целия екип!

Post a comment