10 Dec 2015
  • Публикувано от softlogic

МБАЛ „Дева Мария“ се различава от досегашното възприятие за
лечебно заведение. Взаимствана е от най-модерни световни прак-
тики. Освен висококачествени здравни услуги пациентите получа-
ват уважение, грижа и внимание.

Благодарим на Г-н С. Абумелих и целия екип!

Post a comment