10 Dec 2015
  • Публикувано от softlogic

СБАЛК Кардио Център „Понтика“ – ние работим, за да променим
разбирането за здравно обслужване на нашите пациенти и техни-
те семейства. Това означава, че за нас грижата за вас е на първо
място.

Благодарим на Д-р М. Контева и целия екип.

Post a comment