Днес ще ви запознаем с НОВА функционалност на Josytick, която отваря врати към НОВИ партньорства и улеснява процесите на работа между участниците в системата. Увеличете производителността на Вашето лечебно заведение с една стъпка. Какво означа това?

 

1. Как работи модулът

Модулът изцяло дигитализира отчетната дейност към фондовете, договорните партньори, включително и към счетоводните софтуери, с които работят лечебните заведения. Често изискванията на фонда/на договорния партньор се различават, което означава полагането на много ръчен труд в обработване на различни формати на екселски таблици, използването на много различни и сложни формули за преобразуване на данни.

Пациентските данни, извършените услуги, диагнозите, амбулаторните листа се съдържат на едно място – в медицинският софтуер и съответно не е необходимо прехвърляне на информация. Данните се зареждат директно в индивидуалната отчетна форма на партньорът, като се запазва първоначалният формат и изглед на темплейта и тя е готова за предаване/ импортване.

Модулът е  внедрен при няколко клиенти, които приоритетно работят с пациенти, ползващи допълнително здравноосигурително застраховане. След направеният анализ, отчетната дейност към ДЗОФ е значително облекчена от подготвената от системата информация. Изключително сме поласкани от получените отзиви от договорните партньори на нашите клиенти.
Нашият екип помага при първоначалната подготовка и настройка за темплейтите, които после за готови за ползване и за наливане на данни в тях.

Системата поддържа абсолютно всички отчетни формати и разширения: ексел, ексел с макроси, формули, всякакъв вид форматиране. Може да се пригоди изцяло според нуждите и изискванията на фонда/договорният партньор.

2. Ползи от модула

Модулът спестява време, ръчен труд и изцяло премахва риска от човешка грешка. Данните са централизирани,  отчетите – напълно дигитализирани, и не се налага прехвърляне на информация напред-назад по шаблони. Това означава,  че специалистът по отчетната дейност към договорните партньори ще разполага с повече време да извършва по-високоспециализирана дейност.

 

За оферта и допълнителна информация ни потърсете на:

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.