„Смарт Софтуер Системс“ беше официален партньор на Конференцията по е-здравеопазване в София

Е-здравеопазването – добрата трансформираща сила за здравния сектор.

„Смарт Софтуер Системс“ беше официален партньор в 12-то издание на конференцията по е-здравеопазване „ИKТ – трансформиращата сила в е-здравеопазването“ на 18 май 2017г. Организатор на събитието е ICT Media и Фондация „Електронно здравеопазване – България“.

ИТ инвестициите в здравеопазването стават все по-осезаеми и все повече здравни заведения използват възможностите на технологичните иновации. Цифровата трансформация променя цялостния поглед към здравеопазването и води до сериозна промяна в комуникацията държава – лекар – пациент. Телемедицина, големи данни, мобилни технологии, облачни услуги са само част от технологиите, които бяха обсъдени по време на 12-тото издание на балканска конференция по е-здравеопазване. Надеждните е-здравни системи са в основата на по-добрите здравни услуги и конференцията има за цел да насърчи политическия диалог и международното сътрудничество в областта на е-здравеопазването. Подсилването на тези системи и услуги зависи от политиката и стратегиите на национално ниво, от ангажирането на много сектори, подходяща употреба на ИКТ и адекватен човешки капацитет.