Медицински сестри, акушерки, фелдшери и рехабилитатори окончателно получиха правото да разкриват самостоятелни практики Досега те не можеха да се организират в собствени лечебни заведения без лекар, но въпреки това пазар за такъв тип услуги съществува.

Сега сестрите, акушерките и фелдшерите ще могат да осъществяват самостоятелно медицински и здравни грижи в създадено от тях лечебно заведение – кабинет, медицински център и др. Там те ще могат да извършват самостоятелно здравни грижи, манипулации, превенция и профилактика на болести. Когато състоянието на пациента го налага, лечението и манипулациите могат да се извършват и в дома му. Финансирането на тези медицински услуги обаче остава за сметка на пациентите и засега не се предвижда да се покрива с обществени средства.

Индивидуални практики за здравни грижи ще могат да разкриват медицинска сестра, акушерка, фелдшер или рехабилитатор, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област, и които се регистрират от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Във връзка с новостите, искаме да ви информираме, че медицински софтуер JOYSTICK е изцяло пригоден за сестринските практики, като покрива целия цикъл на работа. Горди сме и да съобщим, че вече част от първите сестрински практики са и наши клиенти. 

Изберете иновативно и практично решение и вземете оферта за софтуер за частни сестрински практики на тел. 0886 65 02 55/ marketing@smart-ss.org.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.