Не отдавна ви информирахме, че Смарт Софтуер Системс реши да дари на Община Бургас медицински софтуер за детските градини, ясли и училища. В името на подкрепа за детското и юношеското здравеопазване обединихме сили да направим този проект пилотен, иновативен и революционен в сферата на електронното здравеопазване и с общия усилия да поставим началото на едно по-добро бъдеще за децата на България.

От началната точка на проекта преминахме през много подобрения  – старата ненужна техника беше заменена и много училища и детски градини обновиха техническата си инфраструктура като закупиха нови компютри, за да може всички данни да се обработват бързо и най-вече адекватно на съвременните реалности.

От своя страна Смарт Софтуер Системс премина през първи етап на внедряване на проекта и инсталация на медицински софтуер JOYSTICK KIDS HEALTHCARE. Към момента медицинският софтуер е внедрен в 16 детски градини и 3 училища.  До началото на новата учебна година всички здравни кабинети в училища и детски градини трябва да разполагат с медицинския софтуер.

Следващият етап на съвместния проект включва обучение на медицинските специалисти, които ще работят със системата.  Ще бъде изготвен и съгласуван ясен алгоритъм за работа със софтуера.

В кратки срокове се предвижда и стартирането на уеб-портал , в който родителите ще получат е-достъп и ще имат възможност да подадат важна информация към медицинския специалист в детската градина или училището на своето дете. Те ще могат да подадат по електронен път информация относно минали заболявания, хронични болести, алергии, хранителни непоносимости, да прикачат документи за децата директно през системата.

Повече информация за пилотния проект в областта на електронното детско и юношеско здравеопазване, превенция и профилактика може да видите тук:

https://smart-ss.org/joystick-kids-healthcare/

Дигитализирането на детско-юношеското здравеопазване е ключов момент за развитието на здравния сектор в училищата и детските градини, като основна грижа е здравето, превенцията и профилактиката на всяко дете.

Ние от Смарт Софтуер Системс и Община Бургас вярваме, че поставяме началото на нещо изключително значимо в името на по-добрата грижа за нашите деца.  Ще положим съвместни усилия да организираме работния процес така, че да повишим качеството на здравния статус на децата. Водим се от общата цел да предоставим навременна грижа за всяко дете и пълна прозрачност на детското здравно досие.

Eлектронното здравно досие ще включва информация за детето от раждането му, през яслата до детската градина, а по-късно и до училището. В момента тази информация се събира на хартиен носител и разпръсната по училища, често се губи информация, защото се прикрепват допълнителни бележки, свързани с лечението на детето, имунизации и заболявания.

След което тези здравни досиета трябва да се предават от яслите към детските градини, от тях към основните училища, и така до края на гимназиалния курс на обучение. Този начин на съхранение досега е създавал различни проблеми с опазването на информацията, която касае здравния статус на децата. Съвсем скоро  тези предизвикателства ще намерят своето дигитално решение като с внедряването на системата цялата ценна информация за детето от неговото раждане до навършването му на 18 годишна възраст ще се съхранява на сигурно място в системата.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.