Както знаете, не отдавна Ви споделихме, че взехме решение да предоставим медицински софтуер Joystick на Община Бургас за по-добра превенция и навременна грижа за здравето на децата на Бургас! Проектът бързо се превърна в голяма сензация в здравните среди, и в пилотен такъв за България!

С помощта на Община Бургас, идеята ни вече6 се превърна в реалност! След месеци упорит труд, обновяване на инфраструктурата в здравните кабинети, и последвалите обучения на медицинските специалисти, към настоящия момент можем с гордост да заявим, че той е финализиран и вече всички училища и детски градини в Бургас работят със системата.

Медицински софтуер Joystick е информационна система, с над 12 години доказан опит в разработването и внедряването на цялостна система за медицински центрове, лечебни заведения, лаборатории, болници и частни практики.

Бързоразвиващата се икономическа среда и налагането на незабавна дигитализация в сферата на здравеопазването наложи редица промени и иновации в начина на обслужване на нашите клиенти, а от тяхна страна – на техните пациенти. Като високотехнологична софтуерна компания, иновациите и новите технологии са в основата за развитие на успешна и устойчива бизнес среда, с която да отговорим на амбициозните нужди на нашите клиенти, които са сред най-големите и успешни лечебния заведения на територията на страната.

В тази връзка, нямаше как да останем безучастни към случващото се в местните училища и детски градини по отношение на остарелите методи на съхранение на детските досиета и проследяване на здравословния статус на нашите деца. Децата на България са бъдещето на нацията, и оперирайки в този бранш взехме решение да предоставим нашия софтуер на училищата на гр. Бургас за по-добро детско и юношеско здравеопазване.

Системата разполага със специален модул за профилактика, през който само с един бутон може да се визуализира цялото детско досие и отивайки то с оплаквания в кабинета, лекарят много лесно да види дали то има хронично заболяване, алергии, дали са му направени всички имунизации, дали има специфични нужди или от какво най-често боледува. Това позволява много бързо и правилно да се вземе решение за лечението на детето.

Eлектронното здравно досие ще включва информация за детето от раждането му, през яслата до детската градина, а по-късно и до училището. В момента тази информация се събира на хартиен носител и разпръсната по училища, често се губи информация, защото се прикрепват допълнителни бележки, свързани с лечението на детето, имунизации и заболявания.

След което тези здравни досиета трябва да се предават от яслите към детските градини, от тях към основните училища, и така до края на гимназиалния курс на обучение. Този начин на съхранение досега е създавал различни проблеми с опазването на информацията, която касае здравния статус на децата. Сега вече тези предизвикателства са намерили своето дигитално решение в лицето на медицински софтуер Joystick, и цялата ценна информация за детето от неговото раждане до навършването му на 18 годишна възраст ще се съхранява на сигурно място в системата.

Медицински софтуер JOYSTICK ще даде правото на всички училищни лекари и всички медицински сестри да качат на електронен носител, в защитена среда, информацията за здравния статус на децата. Достъп ще имат джипи-тата и хората, които наблюдават здравето на децата, както и лекуващия медицински специалист в учебните заведения на територията на Община Бургас.

Електронните досиета ще съдържат и ценна информация за минали заболявания, хронични заболявания, профилактики, имунизации или алергии. Цялата биография от раждането на детето до навършването му на 18г .

Всеки родител ще получи персонална парола за достъп до Е-досието на своето дете до навършване на 18години. След навършване на пълнолетие на ученика, той ще придобие достъп и ще може сам да избира с кой да споделя информацията за своето здравно досие.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.