Не отдавна излезе наредбата, че Лекарствените продукти, които съдържат наркотични вещества и се изписват на жълти и зелени рецептурни бланки, вече ще са в електронен формат и се изпълняват през Националната здравно информационна система (НЗИС).

Дигитализирането на предписването и отпускане на жълти и зелени рецепти елиминира възможността за обработка на сгрешена, дублирана, изтекла или фалшива рецепта. Данните за лекарствения продукт, лекаря и фармацевта, които предписват и изпълняват е-рецептата, се валидират в реално време. Електронната рецепта дава възможност за пълна проследимост, прозрачност и контрол по процеса на изписване и отпускане на лекарствени продукти.

е-Зелени рецепти са за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
Предписването и отпускането на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества с жълти и зелени рецепти вече се извършва само със специално електронно предписание. Новият ред е в сила от 13 юни след обнародването в Държавен вестник на промени в Наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Какви са нормативните срокове?
Всички хартиени рецепти, издадени до 12.06.2023г., се изпълняват по стария ред до изтичане на тяхната валидност. Хартиени рецепти, издадени след 12.06.2023г., НЕ следва да се изпълняват.

Всички лечебни заведения, които нямат интегрирана тази функционалност за отчитане на зелената рецепта към НЗИС ще трябва навременно да инсталират медицински софтуер или да поискат
новостите от сегашния си.

Какво ще се промени за пациентите и какви са ползите за пациентите ?
Новата функционалност осигурява възможност за изпълнение на жълти и зелени рецепти в цялата страна. Досега хартиените жълти и зелени рецепти можеха да се изпълняват от аптеките само в областта, в която са издадени.

Каква е ползата за лекарите?
С въвеждането на електронните жълти и зелени рецепти отпада необходимостта лекарите да ходят до регионалните здравни инспекции (РЗИ) за кочани с рецепти, на които да издават рецепти за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Какво е необходимо за медицинските центрове, индивидуалните и груповите практики ?
Компютър (лаптоп) с интернет, медицински софтуер с интегрирана функционалността за отчитане на зелената рецепта в НЗИС и електронен подпис (КЕП), който се инсталира на компютъра.

Как се издават е-зелени рецепти в медицински софтуер Joystick ?

  • Еднократно, за сесията (логването в Joystick) се избира КЕП-а след което се въвежда ПИН-а кода за него.
  • Пише се амбулаторен лист за прегледа, който се отчита към НЗИС.
  • Издава се зелената рецепта, и се отчита в НЗИС

 

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.