Ин витро софтуер – технология от бъдещето

Смарт Софтуер Системс разработи ин витро софтуер за болници и медицински центрове, част от цялостната платформа за управление и менажиране JOYSTICK – health care management system. Медицинският софтуер предназначен за асистираната репродукция е едно иновативно и практично решение.

Какво съдържа Ин витро софтуера?

  • Единно електронно медицинско досие – цялостно досие на пациентите;
  • Арт картотека – изследвания, процедура, подготовка, стимулация, фоликулна пункция, андрологична част, развитие на ембриони, ембриотрансфер, сметкоплан, документи и кодиране, резултат, замразен трансфер;
  • Листа на пациенти в очакване на донорство и донори;
  • Андрологична част – цялостни процес по диагностика на изследванията и лечение при мъжете;
  • Ембриология – цялостни процес по диагностика на изследванията и лечение при жените;
  • Фонд арт – подготовка на документи за кандидатстване към Център за асистирана репродукция /ЦАР/ http://www.car-bg.org/
  • ЦАР отчети – индивидуален отчет за всеки пациент на предходния месец. Тук се включват месечни отчети към ИАТ, донори, рецепиенти.

Софтуерът предназначен за ин витро процедури се интегрира във всяка една БИС, което осигурява лесно въвеждане и обработване на данни. При работа със системата медицинските лица не срещат затруднения поради изключително добре структурираните прозорци и полета за въвеждане на данни. Електронното досие позволява на лекарите от МБАЛ и МЦ да следят развитието на своите пациенти в реално време. Разбира се болничната система е обърната и към пациентите, които чрез онлайн платформа достъпна през уебсайта на лечебното заведение могат да видят своите онлайн резултати.

Софтуерната система JOYSTICK за ин витро лечение е съвременен метод и неизменна част от успешното развитие на болниците. Топ частни болници от България ползват нашата система с цел технологичен прогрес.