Приложете Електронното подписване и спестете време за важните неща!

Какви проблеми решава модулът?

  • Вече не е необходимо пациентите да идват втори път до лабораторията за мокър печат.
  • Вече не е необходимо сестри/санитарки да пренасят изследванията от лабораторията до отделенията.
  • Вече не е необходимо лабораторните лекари да разпечатват и разписват купища резултати в продължителност на часове.
  • Спестете време на всички Ваши медицински и немедицински служители по веригата и уважавайте времето на пациентите, възползвайте се от автоматизираните електронни услуги на JOYSTICK.

Електронно подписване на всякакъв вид лабораторни резултати, микробиология, цитология, образни разчитания с КЕП

Съгласно нормативната уредба и указанията на Министерството на здравеопазването и изискванията за електронно управление на документите, всички медицински документи, могат да бъдат електронно подписвани с КЕП и съхранявани само в информационните системи.

С новата функционалност, Вие имате възможност автоматизирано да подпишете всички валидирани лабораторни и образни изследвания за деня с един бутон.  Всички резултати се конвертират към .pdf и се съхраняват в базата завинаги.

  • Системата вече е пусната в експлоатация и дава отлични резултати.
  • Очквайте скоро и Е- подписване на болнични листи!

Ето как работи Електронното подписване на резултати:

  1. Избираме от картотеката всички изследвания за даден период.
  2. Натискаме „Подпиши“ и въвеждаме пин кода на КЕП.
  3. Всички пациенти и звена вече могат да си проверят/свалят подписаните си документи в .pdf формат.

За оферта и допълнителна информация за цялостната информационна система ни потърсете на:

marketing@smart-ss.org/ 0886 65 02 55

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.