Нови функционалности, лесна достъпност, видимо доволни пациенти!

 

Е-Болничен лист, видим в онлайн досието на пациента 

Електронният болничен лист ще се съхранява автоматично в онлайн досието на пациента. Това гарантира лесна достъпност и пациентите могат да го използват за кандидатстване за отпуск по болест или доказателство за консултация, преглед, посещение при лекар.

Дигитализирането на Електронния болничен лист е важно звено в развитието на интелигентно лечебно заведение от ново поколение. Той рационализира процеса на услуги, така че да повиши удовлетвореността на пациентите.

Новата функционалност гарантира полезност и от страна на лечебното заведение и от страна на пациента. Предлага по-добра достъпност до информацията за пациентите. Медицинските данни са съхранявани централизирано и са бързо достъпни в досието на пациента.

Това улеснява обмена на информация между лечебните заведения и пациента, като изцяло премахва нуждата от това пациентът да се разхожда отново до лечебното заведение за лист хартия, както и спестява време. (Най-ценния ресурс в днешно време.)

Пациентите ще могат да:

  • Преглеждат
  • Принтират
  • Изтеглят
по всяко време и от всяко място, болничните листи директно от онлайн досието си, веднага щом болничният бъде подаден към НОИ, и направен видим за пациента.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.