През последните години Електронните подписи стават все по-важни за болничните процеси. По време на болничен ден лекарите подписват десетки документи и амбулаторни листи, което със сигурност се е превърнало в досадна рутина.

За щастие дигиталните възможности са на лице и този процес може да се превърне от дасадно, но задължително занимание, в нещо леко и опростено за работа. Едва ли ще ви изненадаме ако ви кажем, че вече можете да използвате тази НОВА функционалност и при нас.

Как работи модулът Електронно подписване на амбулаторен лист?

Стъпка 1: Лекарят се подписва на обикновен бял лист (препоръчително с черен химикал), който после се сканира и се изпраща на нашият екип за дигитализация.
Стъпка 2: Подписът се дигитализира и записва в профилът на лекарят.
Стъпка 3: Когато лекарят попълни и запише амбулаторния лист, подписът му се появява автоматично на амбулаторния лист.

Какви са ползите за лекаря и какви проблеми решава?

Дигитализираните подписи на лекарите осигуряват няколко ключови предимства.

Първо, те увеличават надеждността и правната стойност на документите.
Тъй като всеки дигитален подпис е уникален за конкретен лекар, той действа като негова електронна идентичност, осигуряваща подписаните от него документи. Това значително намалява възможността за подправяне на подписи или грешки в идентификацията на лекаря.

Второ, дигитализираният подпис спестява време и усилия.
Традиционният процес на подписване на амбулаторни листи изисква физическото присъствие на лекаря и ръчното подписване на документите. Дигитализацията на подписа обаче позволява на лекарите да подписват документи дистанционно и бързо, което увеличава техния капацитет да се справят с по-голям брой пациенти.

 

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.