Условия за ползване

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали с приложените по – долу

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

1. Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на „СМАРТ СОФТУЕР СИСТЕМС” ЕООД, наричано по – долу “Уебсайт” или „сайт” Вие декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.

2. Ние се стремим съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, да е винаги съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. Вслучай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация няма характер на консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети каквито и да било правни или фактически действия в резултат от посещението и /или ползването на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица. Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публукувани на сайта, са базирани на външни източници. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на “последна инстанция”.

3. Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. „СМАРТ СОФТУЕР СИСТЕМС“ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

4. „СМАРТ СОФТУЕР СИСТЕМС“ ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до Уебсайта. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Изтеглянето, инсталирането и ползването на софтуер /в това число plugin/ за ползването на сайта е изцяло по преценка и за сметка на потребителя/ите/ на този сайт.

5. При желание да ползвате част или цялото съдържание на нашия Уебсайт, моля да се обърнете за информация относно и да спазвате условията за това – към „СМАРТ СОФТУЕР СИСТЕМС“ ЕООД на e- mail:support@smart-ss.org, при спазване и изискванията на закона.

6. „СМАРТ СОФТУЕР СИСТЕМС“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. Промените се прилагат от датата на публикуването им в сайта.

Post a comment