fbpx

Софтуер за Онкология – OНКO SMART

Иновативно и практично софтуерно решение за централизирано разтваряне на цитостатични препарати в oнкологични болници „Онко – Smart“

Смарт Софтуер Системс“ е основен доставчик на персонализиран и иновативен медицински софтуер за управление и менажиране на болници в България. Доказал се партньор и разработчик с повече от 7 години опит в бранша, известен с платформата „JOYSTICK“.

Последователен в разработките си в отговор на наредба за централизирано разтваряне на цитостатични препарати в болничните аптеки, фирмата разработи иновативна и практична система достъпна за всички oнкологични болници и КОЦ с име „Онко-Smart”, която може да се интегрира с всяка една БИС система.

Част от нашите клиенти

Какво прави нашата система предпочитана пред другите софтуери? 

Предимства на системата:

Ситемата поддръжка отчетна дейсност по КП и АПр, ежедневни xml отчети, спецификация за лекарства и импланти, електронни известия и фактури съгласно изискванията на НЗОК, протокол от клинична онкологична комисия по химиотерапия. В системата са заложени множество логически контроли за предпазване от грешки при въвеждане на информацията по прилагането на реимбурсираните лекарства и вложени медициснки изделия. Планиране на онко комисии, легла и столове в онко дневен стационар.

Основните ползи и предимства на „Онко-Смарт“ – решението:

 • Пълен контрол и автоматизация по процеса, на:
  • Маршрутизиране
  • Подготовка
  • Инспектиране
  • Проследяване
  • Отчитане на приготвените в болничната аптека индивидуални онкологични лекарствени продукти.
 • Пази здравето на пациента
 • Интегрира се с всяка БИС /Болнична информационна система/

В техническата спецификация на системата, може да се види:

 • Системата може да работи с изключително висок набор от електронни везни и допълнителен хардуер.
 • Интерфейс за управление на едноканални и многоканални автоматични дозатори.
 • Освен тегловия контрол, определени лекарства и препарати могат да се конфигурират да работят и по-плътност.
 • Работата в кабинетите – всеки лекар следи пациентите насочени към него, има възможност да генерира всички първични документи и може да приключи финансовата част на прегледа;
 • Разтваряне на цитостатични и скъпоструващи лекарства  – уникална система за разтваряне на цитостатици и лекарства. Пълна автоматизация на процеса по назначаването на терапевтичната схема от лекуващия, валидация от Магистър Фармацефт. Разтваряне в контролирана среда с автоматизиран тегловен контрол. Лесните стъпки спестяват време на персонала, пазят здравето на пациента и предпазват от неволни грешки.
 • Терапевтичен фиш – генерира се автоматично на база на назначена и валидирана терапевтична схема.
 • Журнал за разтваряне – генерира се автоматично на база готовите резтвори.
 • Журнал за остатъците – генерира се автоматично на база въведените в системата остатъци.
 • Онкологично досие – поддържа информация относно онколочината клинична диагноза, хистологична диагноза, стадии, TNM, ECOG, схема на лечение, минали и придружаващи заболявания, настъпили усложнения, анамнеза, обективно състояние, терапия, заключение. Добавена е възможност данните да се копират от протокол от клинична онкологична комисия.

Взаимодействащи си модули: 

Модул „Регистратура“ /Регистриране на пациенти, следене на пациенто-потока./
Модул „Каса“ /Управление на паричния поток, регистриране на плащанията, издаване на финансови документи, касови ордери, следене на пациенти длъжници и др./
Модул „Прегледи – ДКБ“ /Обслужва всички първични документи: Амбулаторен лист, Медицинско направление, Е-рецепта, Е-направление, Стандартна рецепта, Болничен лист, Искане за цитологично изследване, Направление за хоспитализация, Протокол за ТЕЛК, Етапна епикриза, Бързо известие и др./
Модул „АРТ „ /За специализирани медицински центрове извършващи инвитро процедури./
Модул „Логистика“ /Управление на позитивния списък на лекарствата използвани при стимулациите логистика – консумативи и вещеви склад./
Модул „Справочна система“ /Цялостна репортинг система, графични и пивотирани справки и статистики за извън-болничната дейност, болничната и инвитро дейността, брой пункции, трансфери, инсеминации обща успеваемост и по лекари./
Модул „Болнични листи“ /Издаване и разпечатване на болнични листи./
Модул „Профилактика“/Поддържа профилактични цикли с цялата документация и отчетност по тях./
Модул „Лаборатория“ /За медицински центрове, които извършват лабораторни изследвания./

Модул „Химиотерапия“/От модул Химиотерапия с бутон Нов протокол се избира пациента и се зарежда нов протокол.Протоколите са номенклатури с лекарство, доза, единици, разредител, обем, приложение, време на прилагане. Те са предварително конфигурирани./

Модул „Изолатор“/В Изолатора се зареждат задачите от протоколите по техния приоритет. /

Съпътстващи процеси, които могат да подпомогнат Вашия бизнес модел

JOYSTICK системата превъзхожда в предоставянето на най-новите, модерни цифрови технологии и разработването на дигитални решения,предназначени за специфичните нужди на здравните заведения. В тази връзка можете да се възползвате от допълнителните функционалности на софтуера, които ще помогнат за цялостната организация във Вашия медицински център.

 • Образна диагностика (PACS) – JOYSTICK /Единственият медициснки софтуер, който идва със собствена PACS система. Това дава невероятни предимства да се оформи едно цяло завършено медицинско досие с цялата информация, включително и всички образи./
 • Виртуален ПОС терминал и онлайн плащания /Виртуалният пос терминал подпомага по-бързата и лесна комуникация, като не се изисква от страна на пациента да се реди на опашки, а може да плати директно през смартфона или компютър по -бързо и сигурно./
 • Виртуална система за управление на опашки /Динамичните цифрови екрани, позиционирани стратегически, могат да помогнат за бързата и лесна комуникация в цялото здравно заведение./
 • CRM & Call center /Системата разпознава клиента по телефонен номер, email адрес, или друг идентификатор и извежда на екрана на оператора клиентското му досие. Документира и записва комуникацията, извършва мониторинг в реално време и измерва операторската производителност и ефективност на кол център отдела като цяло./
 • Логистика, Аптека, Склад / Прецизно управление на всички лекарства, медицински изделия и консумативи, вещеви склад. Поддържа множество междинни складове./

За оферта и допълнителна информация за цялостната информационна система ни потърсете на:

marketing@smart-ss.org/ 0886 65 02 55