Иновативно и практично софтуерно решение

за централизирано разтваряне на цитостатични препарати 

в oнкологични болници „Онко – Smart“

 

 Vector computer display isolated on white background„Смарт Софтуер Системс“ е основен доставчик на персонализиран и иновативен медицински софтуер за управление и менажиране на болници в България. Доказал се партньор и разработчик с повече от 7 години опит в бранша, известен с платформата „JOYSTICK“.

Последователен в разработките си в отговор на наредба за централизирано разтваряне на цитостатични препарати в болничните аптеки, фирмата разработи иновативна и практична система достъпна за всички oнкологични болници и КОЦ с име „Онко-Smart”, която може да се интегрира с всяка една БИС система.

За техническите параметри разговаряме с главния програмист на “Смарт Софтуер Системс” ЕООД Тошко Андреев:

– От къде дойде идеята за този продукт?

Запознатите в бранша знаят, че излезе Наредба №28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти на МЗ /изменена с бр.81 на ДВ от 2015/, според която цитостатичните препарати трябва да се разтварят централизирано в болничните аптеки, според  същата наредба всяка една болница, която работи с цитостатици трябва да има такава софтуерна система най-късно до 2018г.

– Какви са етапите при внедряване на системата „Онко-Smart?

Системата е изключително опростена за потребителя, екраните са много удобни и лесни за използване, а мобилната версия прави нещата още по интуитивни за работа.

В оперативен план единственото, което трябва да направим е да съгласуваме номенклатурите и режимите и кратко обучение по работни места без да прекъсваме процеса и работата.

Какви са ползите за болниците?

На първо място неоспорим факт – Пази здравето на пациента.

Канализира и подобрява организационния процес.

Не на последно място положителен финансов ефект.

Интегрира се със всяка една БИС.

 

Благодаря!

Системата е разработена със съдействието на МБАЛ „Надежда“, която е и ползвател на продукта.

 

За повече информация:

www.smart-ss.org, 0889 69 39 62, support@smart-ss.org

Този продукт е произведен в условията на сертифицирана и наблюдавана от CSB Ltd. система за управление на „Смарт Софтуер Системс“, съответстваща на сертификати ISO/IEC 27001:2017 и ISO 9001:2015.

 

banner1

Post a comment