fbpx

Здравеопазването отдавна не е това, което познавахме до момента. В свят на иновации и нови дигитални възможности, ние предоставяме комплексни решения в сферата на здравеопазването и вървим в крачка с очакванията на здравния сектор. Такава е и новата ни функционална възможност, предназначена за всики лекари, ползватели на медицински софтуер Joystick.

Отваряме широко врати, даваме неограничени възможности и лесна връзка между лекар и пациент, от всяка точка на страната с модулът ни за ОНЛАЙН консултации. 

Вече не е нужно пациентите Ви да се редят на опашки наред с всички болни и да се получават струпвания пред кабинета Ви. Това би довело до негативно пациентско преживяване и неудовлетвореност. С новият модул ще можете да работите спокойно и лесно, директно през смартфонът ви, таблет или компютър. Ще можете да окажете навременна медицинска помощ на Вашите пациенти където и да се намирате в убодно време като стартирате онлайн консултации през платформата ZOOM.

Какви са ползите от онлайн консултации:

  • Бързо, лесно и надеждно – Вашите пациенти могат да спестят важно време, за да се погрижат за себе си, вместо да пътуват и да се редят на опашки. Планирайте Вашите прегледи навсякъде и по всяко време.  С Онлайн консултациите осигурявате пълноценна грижа винаги и навсякъде. Това означава по-доволни и лоялни пациенти.
  • Предварителен достъп до електронното досие с вече качените нужни документи – Всеки пациент може при желание да качи в Joystick собствена медицинска документация или снимки на своето състояние (напр. лабораторни изследвания, епикризи и протоколи). Тези документи са видими за неговия лекуващ лекар, а при необходимост могат да бъдат споделени и с други лекари. Лекарите също могат да качват документи в досиетата на своите пациенти, в това число да издават и електронни рецепти.
  • Сигурни плащания, изцяло без комисионна – Системата предоставя сигурни онлайн плащания, като сумата постъпва директно във Вашата банкова сметка, без да се удържат допълнителни комисионна за това. Фактура за извършеното плащане се генерира автоматично и пациентът може да си я свали от неговия профил, както и да си я разпечата, и предостави където е необходимо.
  • Генериране на база данни – Основен проблем при медицинския бранш е, че той оперира с изключително чувстителни база данни. Сигурността и обработката им са от изключително значение и новият ни модул предоставя събиране на цялата база данни в системата под високо ниво на защита. Всички пациенти и техните данни, както и досиета ще бъдат съхранявани в софтуера, като това е ключов момент за развитието на Вашето лечебно заведение.
  • Широк обхват на териториалното разпределение на пациентите – Българското здравеопазване, както в повечето страни по света, е изправено пред проблеми,свързани с предоставяне на специализирани здравни дейности в отдалечени и слабо развити региони, както и за пациенти със специфични потребности – болни с хронични заболявания, възрастни хора и др. Модулът дава възможност  дори и на хората от по-слабо населените и отдалечени места да получат равна здравна грижа, както и в големия град.

 

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*