Smart Software Systems

Помагаме на болниците да се развиват!

Опитът

В нашия екип работят софтуерни архитекти и инженери с повече от 15 години професионален опит. Това ни дава увереност, че ще се справим и с най-големите предизвикателства.

Нашата мисия е разработването на качествен медицински софтуер.

Нашите постижения.

Повече от 15 успешни проекта. Нашите клиенти се нареждат на челните позиции в топ 10 на най-успешните болници в България, което ни дава поводи за гордост. Ние успяхме там, където традиционните системи се провалиха!

Нашата история

Началото на „Smart Software Systems“ е поставено точно на 14-ти септември 2009 година, за да се превърне тя днес в най-проспериращата компания за медицински софтуер на българският пазар, разпознаваема с качеството на своите авторски продукти.

Предмета на дейност е разработване на софтуерни системи за бизнеса, като основния интелектуален продукт е първата в страната цялостна платформа за менажиране на болници и медицински центрове – „JOYSTICK”. Тя обхваща всички процеси в дадено болнично заведение – медицински, финансови, бизнес, статистическа информация.

През 2009г. екипът на фирмата се заема с разработване и адаптиране на интегрирана болнична информационна система за нуждите на голяма новосъздадена болница в гр. Бургас. Нужни са само петнадесет дни за пилотното въвеждане в действие на първоначалния вариант на системата. Следва непресттано подобряване и диверсификация на съпътстващите системата продукти и услуги, като по-голямата част от тях са изцяло иновации на екипа на фирмата и са уникални за България.

За качеството и сигурността на БИС „JOYSTICK” се разчува бързо и продукта е адаптиран и въведен в мениджмънта на редица болници, сред които – СБАЛК “Сити Клиник Бургас” /бившият Кардиологичен център „Понтика“/, САГБАЛ „Селена“ в гр. Пловдив, СБАЛГАР “д-р Малинов” – гр. София, Ин Витро клиника „Олимед“ – гр. Варна, Ин Витро гинекологична клиника „Братя Тодорови“, МЦ „Плама“ и др.

Изградени са стабилни партньорства с един от най-големите медицински центрове за репродуктивна медицина в страната – САГБАЛ „д-р Щерев“ и една от най-модерните болници в България – МБАЛ за женско здраве „Надежда“ в гр. София.

Отличното сътрудничество с Медицински Комплекс „д-р Щерев“ е ключово за развитието на “JOYSTICK” и благодарение на него медицинската част на системата достига едно още по-високо ниво. Началото е поставено през месец май 2012г. и продължава успешно до ден днешен. Прецизирани са модулите за амбулаторни прегледи, акушерство и гинекология. Модула за асистирана репродукция (ин витро) е разработен по поръчка на болницата и с помощта на експертиза и консултации на екипа й. Работата по него е започната през май 2012 година, като реалната експлоатация започва още през месец декември същата година.

От март 2013 г. стартира разработката на справочната част на системата, където могат да се извличат данни по различни параметри и показатели, като този модул продължава да се подобрява непрекъснато.

От януари до март 2013 г. се разработва модулът за пълно автоматизирано отчитане към институциите НЗОК, НОИ, РЗОК и др.

С всяка изминала година „Smart Software Systems“ расте и се развива, и след всяка успешна крачка напред, компанията си поставя нови цели. А целите са свързани с една основна мисия – да предложим качество и добри възможности на настоящите си и бъдещи партньори и тяхните пациенти.