МЕДИЦИНСКИЯ СОФТУЕР НА УСПЕШНИТЕ БОЛНИЦИ И МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

Интегрираната система за управление на лечебни заведения „JOYSTICK” поддържа всички необходими модули  за пълноценната работа на лечебното заведение:

 • Амбулаторна дейност /кабинети/
 • Болнична дейност /стационар/
 • Клинични процедури /онкология/
 • Лаборатории – клинична, микробиология, имунология и др.
 • Образна диагностика
 • Ин витро – единствената работеща в тази сфера система в България
 • Мениджмънт /репортинг/ – отчетност на финансовите потоци, мениджърски справки в реално време, тенденции за развитие, количествени и качествени показатели.
 • Логистика /аптека, склад консумативи/ – управление на доставките и правилното изразходване на материалитe
 • Отчетност към НЗОК и ДЗОФ
 • Регистратура, каса – следене на движението на пациентите в лечебното заведение
 • Хранене /кетъринг/
 • Електронно медицинско досие – асистент на лекуващия лекар
 • PACS – връзка с ехографи и образна диагностик

 

Стъпки за внедряване на БИС JOYSTICK:

1. Демонстрация пред клиента;

2. Сключване на договор;

3. Анализ на съществуващата инфраструктура;

4. Конфигуриране на хардуера;

5. Подготовка и конфигуриране на съществуващите данни;

6. Мигриране от съществуващите системи към БИС JOYSTICK – извършва се за една вечер!

Резултати след внедряване на БИС „JOYSTICK”:

 • Подобряване на организацията – нашата информационна система канализира процесите и алгоритмите на работа, което освобождава ръководителите от ежедневната оперативна дейност. Те вече имат време да се концентрират върху стратегическите цели.
 • Контрол на приходите и разходите – В едно лечебно заведение съществуват над 7 приходни и повече от 35 разходни пера. Предвид това, ние разработихме “JOYSTICK” така, че да е достатъчно адекватна и гъвкава, за да управлява тези потоци.
 • Пациент / клиент – чрез електронното си досие всеки пациент е осведомен, относно проведенето му лечение и извършените процедури. Системата предлага още он-лайн записване на часове, SMS-известяване, работа с таблет и др. Доволните пациенти подобряват имиджа на болницата!
 • Статистическа обработка на данните – към настоящия момент „JOYSTICK” е единствената система на пазара притежаваща Data warehouse, която дава възможност да се обработват данни в най-различни дименсии и сечения на изключително големи масиви за минимално кратко време. Своевременната и точна статистика е добра опорна точка за вземане на правилни управленски решения.

Болнична помощ

Съпътстващи процеси

Регистратура

Каса

Амбулаторна дейност

Стационар

Извънболнична помощ

Диагностично лечебен процес

Клинична лаборатория

Патохистология

Микробиология

Образна диагностика

Ин-витро

Съпътстващи процеси

EMR – медицинско досие

Валидиране на данните

Анализ на данните

Стационар

Онкология

Съпътстващи процеси

EMR – медицинско досие

Валидиране на данните

Анализ на данните

Стационар

Ние сме Смарт Софтуер Системс и сме тук заради Вас.

Нашите клиенти са в основата на нашия бизнес и ние сме напълно ангажирани с осигуряването на най-добрите софтуерни системи, с несравнимо обслужване и експертна техническа помощ.

С нетърпение очакваме да работим с Вас, за да направим Вашия опит с нас печеливш.


Медицински софтуер, Болнична информационна система, Лабораторна информационна система, софтуер за болница, софтуер за медицински център, софтуер за ДКЦ, софтуер за лаборатория, софтуер за Ин-витро, БИС, HIS, Hospital information system

Post a comment