15 Sep 2014
  • Публикувано от softlogic
  • В Категория: Блог

Виртуализация

Започнахме лабораторни тестове свързани с виртуализацията. Очакваме към края на годината да пуснем системите в реална експлоатация. Целта ни е да спестим време и пари на нашите клиенти, като използваме по рационално наличният хардуер.
Повече по темата

Post a comment